En märkning som består - sedan 1985

KRAV startade 1985 vid ett köksbord i Sörmland. Pionjärerna kom från olika organisationer. Bengt Carlsson (Förbundet Naturenlig odling), Kalle Källander (Förbundet Organisk Biologisk Odling) och Gunnar Rundgren (Alternativodlarnas Riksförbund) var med och grundade KRAV.

gamlaloggan_hero

I början av 1980-talet fanns ett flertal olika märkningar för ekologiska (kallades då alternativodlade) produkter. Både handeln och konsumenterna efterfrågade en enhetlig märkning. 1985 bildade fyra odlarorganisationer tillsammans Kontrollföreningen för Alternativ Odling, som förkortades till KRAV.
KRAV-märket skapades samma år av Ragnar Källander. Idag är KRAV-märket ett registrerat varumärke.

1985

Den 21 februari 1985 bildas KRAV, en ideell, politiskt och religiöst obunden förening. De första medlemmarna är Biodynamiska föreningen, Förbundet Naturenlig odling, Förbundet Organisk Biologisk Odling och Alternativodlarnas Riksförbund. Kansliet placeras i Almarkaröd i Skåne.
KRAV skriver de första reglerna för växtodling.

1987-88

KRAV introducerar regler för djurhållning och förädling.

1989

KRAVs kansli flyttar till Jälla utanför Uppsala.

Under 1989 kommer ett statligt omläggningsstöd som bidrar till en stor anslutning av lantbrukare. Drygt 1 000 nya producenter ansluter sig till KRAV-kontrollen.

Den första kanslipersonalen anställs, två kontrollchefer: Peter Lustig och Eva Mattsson. Cirka 120 kontrollanter är engagerade i fältarbetet.

1990

KRAV ombildas till ekonomisk förening.

Thorsten Andersson blir ordförande och Gunnar Rundgren blir föreningsledare.

1991

Under 1991 antas regler för vildväxande produktion.

1992

Projektet med att KRAV-auktorisera butiker kommer igång under hösten 1992.

1993

Jordbruksverket godkänner KRAV som kontrollmyndighet den 20 januari 1993.

1994

Sveriges Riksdag antar målet att 10 procent av Sveriges åkerareal ska odlas ekologiskt år 2 000.

Gunnar Rundgren slutar som föreningsledare.

KRAV blir som första kontrollorgan i världen ackrediterat av IFOAMs Ackrediteringsprogram (IAP).

Från den 1 juli gäller EGs regler för ekologiskt lantbruk i och med EES-avtalet.

Kansliet flyttar i september till Kungsängsgatan 12 i centrala Uppsala. Peter Lustig tillträder i augusti som föreningsledare.

1995

Marknadsutvecklingen är god och ett statligt stöd till ekologisk produktion införs, vilket ger det ekologiska lantbruket en extra skjuts framåt. KRAV bildar under året dotterbolaget GroLink AB.

1996

KRAV inför regler för restaurang och storhushåll.

1998

Åke Natt och Dag tillträder som ny VD i februari.

Odling av lax, regnbåge, röding och öring blir det senaste kontrollområdet.
KRAV-Konsument startar, för att kunna ge information till konsumenter och studerande.

1999

Associerat medlemskap införs. EU:s ministerråd beslutar om regler för ekologisk djurhållning.

2000

KRAV firar 15-årsjubileum med fest på Uppsala slott. Lena Söderberg tillträder som ny VD i september.

Nya regler utarbetas för registrering av produkter inom restaurang och storhushåll.

2001

KRAV vinner Göteborgs Stads internationella miljöpris.

Thorsten Andersson avgår efter 11 år som styrelseordförande. Ny ordförande är Bo Thunberg.

2002

En konsumentundersökning utförd av LUI visar att 93 procent av Sveriges konsumenter känner till KRAV-märket.

2004

KRAV-certifierat fiske lanseras.

KRAV öppnar e-kontoret, som ska ersätta pappersblanketterna.

2005

KRAV fyller 20 år.

2006

KRAV delas upp i Moderföreningen KRAV ekonomisk förening och Dotterbolaget Aranea Certifiering AB, som tar över all certifieringsverksamhet.

En konsumentundersökning utförd av LUI visar att 96 procent av alla konsumenter känner igen KRAV-märket.

Regeringen sätter upp målet att minst 25 procent av matkonsumtionen i offentlig sektor ska vara ekologisk senast 2010.

2007

Al Gores film En obekväm sanning, i kombination med en allmänt ökande miljömedvetenhet, skapar en stark global eko-boom.
Resultatet blir en stark ökad efterfrågan på ekologisk mat! Produktutbudet ökar med över 1 000 nya produkter under 2007.

2008

EU beslutar om en ny logotyp för ekologiska produkter och märket blir obligatoriskt att använda på ”förpackade ekologiska produkter” från 2010.

KRAVs styrelse beslutar att KRAV ska vara mer än ekologiskt.

2009

Lars Nellmer tillträder som ny VD i januari.

KRAV säljer Aranea som går samman med det internationella certifieringsorganet Kiwa.

KRAV startar en sida på Facebook.

KRAV lanserar ursprungsmärkning för mat och påbörjar arbetet med att införa klimatregler i märkningen.

Genombrott för den KRAV-märkta fisken.

2010

Nya klimatsmarta fiskeregler och växthusregler lanseras.

För att visa att KRAV-märket nu innehåller mer lanseras i början av året ett KRAV-märke med ny design.

Det finns nu fem certifieringsorgan som utför KRAV-certifiering.

KRAV startar KRAV-supporter och KRAV-ambassadörskap. Totalt utbildas 10 ambassadörer under året.

2011

Nya regler för restaurang införs. Nu gäller 1, 2 eller 3 KRAV-märken beroende på andel KRAV-certifierade livsmedel som serveras.

2012

En kampanj på Facebook ger 13 000 nya gillare i början av året.

97 procent av svenska konsumenter känner till KRAV-märket enligt en undersökning utförd av SIFO TNS.

2013

Klimatregler införs som går längre än EU-förordningen.

2014

Detta blir ett rekordår för KRAV-märkt, tex redovisar ICA plus 52 procent i försäljning första halvåret jämfört med samma period året innan. Många bönder vill ställa om till KRAV-certifierad produktion för att täcka upp den kraftigt ökande efterfrågan på KRAV-märkt.

2015

SJ KRAV-märker alla sina bistros på tågen vilket innebär att restaurangerna serverar minst 15 livsmedel som är KRAV-godkända.

Volt blir den första Michelinkrogen som även blir KRAV-märkt.

Waynes Coffee KRAV-märker alla sina kaféer.

2016

KRAV för ett himla liv om den goda maten i kampanjen ”För ett himla liv”.

KRAV tar fram en ny märkning, med en två eller tre stjärnor, för att lyfta KRAV-certifierade restauranger och deras engagemang för KRAV-märkt mat.

2017

KRAVs nya vd Anita Falkenek tillträder.

KRAV antar en ny strategi. Ny livsmedelsstrategi slår fast de nationella mål om 30 procent ekologisk jordbruksmark och 60 procent ekologiska livsmedel i offentlig upphandling, senast 2030.

2018

KRAV lanserar sin första Hållbarhetsrapport där KRAVs omfattande verksamhet för att driva utvecklingen av hållbara livsmedel beskrivs.

KRAV tar fram en ny regelprocess.

Linus Källander, son till en av KRAVs grundare, väljs till ny styrelseordförande.

2019

I samband med kampanjen ”En märkning som består” öppnar KRAV en pop-up tatueringsstudio där privatpersoner gratis får tatuera sig med KRAV-märket. Ett tiotal miljöengagerade personer anmäler sig till detta.

KRAV deltar i kampanjen ”Helt enkelt eko” som är den bredaste kampanjen för ekologiskt i Sverige.

KRAV satsar på nya webbutbildningar.

2020

Varumärkeskampanjen ”Ät Bättre” får stort genomslag och syns bland annat i Stockholms tunnelbana.

Enligt en ny klimatregel ska större KRAV-certifierade lantbruk och växthusföretag från 2021 mäta och beräkna sin klimatpåverkan.

KRAV lanserar en ny webbplats med ny design och nya texter.

WWF:s nya vegoguide ger rådet ”kolla efter det som är KRAV-märkt eller EU-ekologiskt”.

I nya marknadsföringslådan kan KRAVs kunder hitta material för att kommunicera KRAV-märket.

2021

KRAV börjar arrangera digitala seminarier – webbinarier – under coronapandemin. Det blir totalt sju och de handlar om KRAVs kärnvärden, marknadsföring och kommunikation, biologisk mångfald samt innovation och framtidens lantbruk.

Som ett led i KRAVs digitaliseringsarbete lanseras KRAVs regler i en app och på en digital plattform för smarta telefoner.

EU-kommissionen storsatsar på ekologisk produktion som en viktig del i omställningen mot ett mer hållbart livsmedelssystem.

KRAVs rapport ”Den hållbara maten” slår hål på myter om hållbar mat.

I en foodtruck-turné till Malmö, Uppsala och Stockholm bjuder KRAV förbipasserande på smakprov av KRAV-märkt mat.

2022

Varumärkeskampanjen ”Inga bin. Ingen mat” med fokus på biologisk mångfald får stort genomslag. Tillsammans med 31 av Sveriges främsta kockar och matkreatörer släpper KRAV en kokbok helt utan mat för att belysa hur viktiga pollinerande insekter är för framtidens matproduktion.

KRAVs nya vd Emma Rung tillträder under en orolig tid med inflation, krig och stigande matpriser. KRAV debatterar och driver opinion i media, ofta med fokus på pris och varför det är viktigt att i svåra tider fortsätta betala lite extra för mer hållbart producerad mat.

För andra året i rad genomför KRAV en foodtruck-turné. Denna gång till tio campus i Sverige, där studenter bjuds en ”All day breakfast” på KRAV-märkta råvaror. Totalt serveras 7 000 portioner overnight oats och smoothies.

2023

  • KRAVs vd tar stor plats i media: i debatter (12 stycken under året), intervjuer, som talare på mässor och evenemang och i egna sociala konton. 
  • KRAVs Ekobarometer lanseras. Tre utgåvor har tema potatis, skolmjölk och biologisk mångfald, och rapporterar också om produktion och konsumtion av KRAV-märkta livsmedel. 
  • I nyhetsbrev presenteras nya KRAV-märkta produkter. Vi publicerar Månadens KRAV-bonde på krav.se. Samarbete inleds med influencers, matbloggare och poddar.
  • KRAVs styrelse beslutar i december att tillåta tillsats av nitrit i chark från 2024, på en låg nivå enligt EU:s ekoregler.
  • För första gången på tre år ökar försäljningen av ekologiska livsmedel. Under fjärde kvartalet 2023 ökade försäljningsvärdet med +2,8 procent jämfört med samma kvartal föregående år.