Pressmeddelanden

Jämtland toppar ekorankning för mark

24 jun, 2020

Jämtland toppar ekorankning för mark

Förra året användes 19 procent av landets jordbruksmark till ekologisk odling och bete. Bäst i landet är Jämtland med 36 procent medan Skåne halkar efter med knappt 8 procent. Det framgår av KRAVs rankning av Sveriges 21 län utifrån andelen ekologiskt brukad jordbruksmark.


– Tre län i landet klarar redan Sveriges mål att 30 procent av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt 2030. I övriga landet måste andelen öka, både för att minska klimatpåverkan och för att öka den biologiska mångfalden, säger Anita Falkenek, vd på hållbarhetsmärkningen KRAV.

Andelen ekologiskt brukad mark varierar kraftigt i landet, enligt ny statistik från Jordbruksverket. Jämtland, Värmland och Gävleborg har alla över 30 procent ekologisk åker- och betesmark, medan Dalarna ligger nära med 29 procent och ytterligare 2,3 procent under omställning. I övriga län varierar andelen från knappt 8 procent i Skåne till 25 procent i Västra Götaland och Östergötland.

Cirka 70 procent av den ekologiska odlingen i Sverige är KRAV-certifierad. Det innebär bland annat att det ställs extra krav på effektivt näringsutnyttjande, på åtgärder för att motverka övergödning och striktare reglering av tungmetaller. Dessutom ställs en lång rad krav för att minska klimatpåverkan, som användning av förnybar energi och odlingsmetoder som minskar utsläppen av växthusgaser.

– KRAV-bönder tar ett särskilt stort ansvar för att skapa ett långsiktigt hållbart jordbruk, där livsmedel produceras med metoder som minskar klimatpåverkan och mängden kemikalier i miljön samt gynnar artrikedomen. Det är utmaningar som forskare anser är mycket viktiga att tackla, säger Anita Falkenek.

I hela Sverige brukades 19 procent av den totala åker- och betesmarken ekologiskt 2019. Sveriges mål är att andelen ska vara 30 procent år 2030. I slutet av maj offentliggjorde EU-kommissionen en ny strategi där ett av målen är att minst 25 procent av jordbruksarealen ska vara ekologisk 2030. Österrike ligger bäst till med en andel på 24 procent år 2018.

Kontakt:

Nina Halling, kommunikationschef KRAV, 070-842 43 73, nina.halling@krav.se
Anita Falkenek, vd KRAV, 070-209 05 82, anita.falkenek@krav.se


Pressbilder:

Pressbilder på Anita Falkenek och genrebilder finns i vårt pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/krav

Tabell: KRAVs ekorankning för jordbruksmarkLän
Areal ekologisk jordbruksmark (1000 ha) Total andel ekologisk jordbruksmark
(%)
Andel ekologisk åkermark
(%)
Andel ekologisk betesmark
(%)
Andel ekologisk jordbruksmark under omställning
(%)
Jämtland 19 36 30 51 2,5 Värmland 35 31 30 47 2,5 Gävleborg 22 30 28 50 2,9 Dalarna 20 29 27 40 2,3 Östergötland 59 25 22 37 2,6 Västra Götaland 129 25 23 35 2,1 Västernorrland 12 24 22 52 1,4 Jönköpings län 28 22 22 23 2,0 Södermanland 29 20 18 40 2,7 Gotland 22 20 14 36 2,8 Örebro län 22 19 17 44 2,8 Västmanland 20 18 17 34 1,5 Uppsala län 31 18 16 32 2,2 Stockholms län 15 17 15 32 1,3 Kronoberg 10 15 14 18 1,6 Västerbotten 9 12 12 18 1,2 Halland 14 11 10 19 1,4 Norrbotten 4 11 12 5 0,6 Kalmar län 19 10 10 10 1,1 Blekinge 3 8 7 9 2,0 Skåne 37 8 6 18 1,3


KRAVs ekorankning för jordbruksmark omfattar åkermark och betesmark. Det län som har högst andel ekologisk jordbruksmark rankas högst. Länen är sorterade i den ordningen i tabellen.
Statistiken kommer från Jordbruksverkets statistikdatabas


Fakta KRAV-certifiering:
KRAV-certifierade jordbruk är alltid ekologiska, vilket innebär att de inte får använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Det bidrar till ökad biologisk mångfald. Dessutom ställs krav på klimatarbete, god djurvälfärd och socialt ansvarstagande. Den KRAV-certifierade odlingen utgör 70 procent av den totala ekologiska odlingen i Sverige.

Ladda ner som pdf

Dela sidan