Förpackningar

FRÅGOR OCH SVAR

Tillåts PVC i locktätningar och i tätskikt på metall?

Svar
 • Om du arbeter med att testa PVC-fria lock eller förpackningar med tätskickt utan PVC kan du under tiden få fortsätta att använda dessa typer av förpackningar.
 • Du måste i så fall dokumentera ditt arbete.
 • Ladda ner Mall för avvecklingsplan för PVC.

Jag har förpackningar med PVC/klorbaserade plaster eller BPA idag. Hur gör jag för att hitta alternativa lösningar?

Svar
 • Det går bra att kontakta oss på livsmedel@krav.se för vägledning och tips, vi försöker hjälpa till där vi kan.

Tillåts BPA?

Svar
 • Nej.

Vad krävs det av ett KRAV-certifierat företag för att uppfylla regeln om kartläggning av SIN-ämnen?

Svar
 • Det KRAV-certifierade företaget ska jobba aktivt med att utreda vilka SIN-ämnen som ingår i deras förpackningsmaterial.
 • Företaget ska kunna visa att de för en kontinuerlig dialog med sina förpackningsleverantörer angående detta.
 • Det kan ta tid att få tillgång till informationen om ingående SIN-ämnen och det viktiga är att det KRAV-certifierade företaget arbetar med frågan och kan visa på resultat från en kontroll till nästa.
 • Använd gärna de hjälpmedel vi tar fram, så som mallen Självdeklaration från leverantör av förpackningsmaterial.

Vilka SIN-ämnen omfattas av min kartläggning?

Svar

Katalysatorer och startämnen används vid produktion av polymerer. Omfattas dessa av kravet på kartläggning av SIN-ämnen?

Svar
 • Nej.

Vad innebär en avvecklingsplan för SIN-ämnen och vad bör den innehålla?

Svar
 • Det certifierade företaget ska löpande undersöka vilka möjligheter och alternativa förpackningslösningar som finns tillgängliga på marknaden för att kunna fasa ut SIN-ämnen.
 • Vid den årliga kontrollen ska företaget kunna redovisa att de aktivt arbetat med detta, hur de gått tillväga och hur de planerar att gå vidare.
 • Avvecklingsplanen bedöms av revisorn utifrån varje enskilt fall.
 • Ladda ner Mall för avvecklingsplan för SIN-ämnen.

Omfattas ytteremballage av KRAVs förpackningsregler eller gäller reglerna enbart primärförpackningen, det vill säga den förpackning som är i direkt kontakt med livsmedlet?

Svar
 • Reglerna om att förpackningen inte får innehålla avsiktligt tillsatt BPA, PVC eller andra klorbaserade plaster gäller endast primärförpackningen.
 • Det samma gäller SIN-kartläggning och utfasning av SIN-ämnen.
 • Om primärförpackningen innehåller flera skickt eller komponenter, så är det hela primärförpackningen som omfattas, inte enbart skicktet närmast produkten.

Se regel: 3.5.2 - 3.5.4

Gäller KRAVs förpackningsregler enbart livsmedel?

Svar

Gäller samma regler för produkter som är packade i Sverige och utomlands?

Svar
 • Ja.

Se Regel 3.5, 16.6.3 -16.6.9