Förpackningar

FRÅGOR OCH SVAR

Vilka SIN-ämnen omfattas av min kartläggning?

Svar

Tillåts PVC i locktätningar och i tätskikt på metall?

Svar
 • Om du arbeter med att testa PVC-fria lock eller förpackningar med tätskickt utan PVC kan du under tiden få fortsätta att använda dessa typer av förpackningar.
 • Du måste i så fall dokumentera ditt arbete.
 • Ladda ner Mall för avvecklingsplan för PVC.

Jag har förpackningar med PVC/klorbaserade plaster eller BPA idag. Hur gör jag för att hitta alternativa lösningar?

Svar
 • Det går bra att kontakta oss på livsmedel@krav.se för vägledning och tips, vi försöker hjälpa till där vi kan.

Tillåts BPA?

Svar
 • Nej.

Vad krävs det av ett KRAV-certifierat företag för att uppfylla regeln om kartläggning av SIN-ämnen?

Svar
 • Det KRAV-certifierade företaget ska jobba aktivt med att utreda vilka SIN-ämnen som ingår i deras förpackningsmaterial.
 • Företaget ska kunna visa att de för en kontinuerlig dialog med sina förpackningsleverantörer angående detta.
 • Det kan ta tid att få tillgång till informationen om ingående SIN-ämnen och det viktiga är att det KRAV-certifierade företaget arbetar med frågan och kan visa på resultat från en kontroll till nästa.
 • Använd gärna de hjälpmedel vi tar fram, så som mallen Självdeklaration från leverantör av förpackningsmaterial.

Katalysatorer och startämnen används vid produktion av polymerer. Omfattas dessa av kravet på kartläggning av SIN-ämnen?

Svar
 • Nej.

Vad innebär en avvecklingsplan för SIN-ämnen och vad bör den innehålla?

Svar
 • Det certifierade företaget ska löpande undersöka vilka möjligheter och alternativa förpackningslösningar som finns tillgängliga på marknaden för att kunna fasa ut SIN-ämnen.
 • Vid den årliga kontrollen ska företaget kunna redovisa att de aktivt arbetat med detta, hur de gått tillväga och hur de planerar att gå vidare.
 • Avvecklingsplanen bedöms av revisorn utifrån varje enskilt fall.
 • Ladda ner Mall för avvecklingsplan för SIN-ämnen.

Omfattas ytteremballage av KRAVs förpackningsregler eller gäller reglerna enbart primärförpackningen, det vill säga den förpackning som är i direkt kontakt med livsmedlet?

Svar
 • Reglerna om att förpackningen inte får innehålla avsiktligt tillsatt BPA, PVC eller andra klorbaserade plaster gäller endast primärförpackningen.
 • Det samma gäller SIN-kartläggning och utfasning av SIN-ämnen.
 • Om primärförpackningen innehåller flera skickt eller komponenter, så är det hela primärförpackningen som omfattas, inte enbart skicktet närmast produkten.

Se regel: 3.5.2 - 3.5.4

Gäller KRAVs förpackningsregler enbart livsmedel?

Svar

Gäller samma regler för produkter som är packade i Sverige och utomlands?

Svar
 • Ja.

Se Regel 3.5, 16.6.3 -16.6.9