Pressmeddelanden

Nio av tio mjölkglas i skolan är KRAV-märkta

28 sep, 2023

Nio av tio mjölkglas i skolan är KRAV-märkta

Nästan 90 procent av all mjölk som serveras i förskolor, grundskolor och gymnasier är KRAV-märkt. Det bidrar till den biologiska mångfalden, för hos KRAV-bönder får mjölkkor gå ute mycket och beta, vilket ger fler arter av växter, bin, humlor och andra pollinerande insekter än på konventionella gårdar.

– Jag gläds väldigt åt att så många skolbarn får dricka KRAV-märkt mjölk. KRAV-märkt mat är den bäst kontrollerade maten, och produktionen av den bidrar till stor nytta för miljö och klimat, säger Emma Rung, vd på KRAV.

Samtidigt dricker barn i svenska skolor allt mindre mjölk. På bara fem år har mjölkkonsumtionen per elev i förskolor, grundskolor och gymnasier sjunkit med i genomsnitt 26 procent. Det visar statistik från Jordbruksverket. Mellan läsåren 2017 och 2022 sjönk konsumtionen per skolelev i genomsnitt från 21,5 till 15,8 kg mjölk per år.

Den nedåtgående trenden för skolmjölk går tvärt emot en allmän uppfattning om att det är viktigt med mjölk i skolan. En undersökning av Norrmejerier visar att 9 av 10 svenskar tycker att det är viktigt att servera mjölk i skolan, och 7 av 10 tycker också att mjölk spelar en viktig roll för barns utveckling.

– Ekologisk mjölk i skolan bidrar dessutom till det svenska ekomålet att konsumtionen inom offentlig sektor ska nå 60 procent till år 2030, säger Emma Rung, vd på KRAV.

I dag ligger ekoandelen inom offentlig sektor på 34 procent*. Enligt en undersökning gjord av Martin & Servera 2023 har 79 procent av Sveriges kommuner mål för ekologiska matinköp till skolor och äldreomsorg.

Skolmjölk är temat i KRAVs ekobarometer september 2023, som publiceras i samband med Skolmjölkens dag 27 september. Skolmjölkens dag instiftades av Förenta nationerna (FN) år 2000 för att påminna allmänhet och politiker om att skolmjölken är viktig för att främja goda matvanor och undvika undernäring.

Fakta om biologisk mångfald

På ekologiska KRAV-certifierade gårdar finns i genomsnitt uppemot 50 procent fler arter av växter, bin, humlor och andra pollinerare än på konventionella gårdar. Det beror på att man på ekologiska KRAV-certifierade gårdar inte använder naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel som dödar ogräs och skadeinsekter, men även andra växter och djur.

*MathildaFoodtech Rullande halvår1

Läs mer här: KRAVs ekobarometer september 2023

Kontakt: Carina Johansson, pressansvarig på KRAV, 070-607 30 78, carina.johansson@krav.se

Pressbilder: Pressbilder på Emma Rung och genrebilder på mjölk finns i KRAVs pressbildbank

Ladda ner som pdf

Dela sidan