Lammproduktion

Frågor och svar

Hur påverkar den nya EU-förordningen 2018/848 KRAVs regler?

Svar

Hur ser kraven på avmaskning ut?

Svar
 • Rutinmässig avmaskning är inte tillåten.
 • För att undvika parasitsmitta krävs en medveten betesstrategi och större betesarealer än i konventionell produktion.

Se regel: 5.1.11.10

Hur ser kraven på foder ut?

Svar
 • Allt foder ska vara KRAV-godkänt.
 • Du ska ge djuren fri tillgång till grovfoder och en begränsad kraftfodergiva, högst 30 procent till slaktdjur och unga djur (K).
 • Minst 75 procent av fodret ska du odla själv eller i samarbete med en eller flera KRAV-certifierade gårdar.
 • För mjölkande djur gäller dock 60 procents självförsörjningsgrad.

Se regel: 5.3.5.1, 5.1.9.7

Hur ser kraven på utevistelse ut?

Svar
 • Du ska ordna så att dina får och getter är ute på betesmark, dygnet runt under betesperioden. (EU).
 • Under stallperioden ska fåren kunna vara ute minst en del av dagen.
 • Du får hålla dem helt inne under vintern bara om stallet släpper in mycket ljus, frisk luft och har extra stora ytor.
 • Djuren ska ha ett bete som ger dem minst 50% av det dagliga intaget av foder räknat som torrsubstans.

Se regel: 5.3.3.4, 5.3.4.4

Foder som är tillåtetbedömda?

Svar
 • Fodermedel som har kontrollerats av ett certifieringsorgan och är KRAV-certifierade samt fodermedel som är tillåtetbedömda av FiBL enligt KRAVs regler får användas i KRAV-certifierad djurhållning. Du hittar dessa produkter listade på Insatslista.se

Hur stort måste stallet vara?

Svar
 • Djuren ska ges större ytor än djurskyddslagen kräver.

Se regel: 5.3.4.1