Nyheter

Anmälan till träffen ”Investera i framtiden”

11 sep, 2023

inbjudan_lantbrukstraffar_1920x1080-1694438908

 

Välkommen till en inspirerande dag där vi tar avstamp i KRAVs historia och sedan blickar framåt. Hur ska KRAV fortsätta vara en viktig och relevant märkning, både för lantbrukare och konsumenter? ”Investera i framtiden” erbjuds vid tre olika tillfällen på tre olika orter. Anmäl dig här!

Gunnar Rundgren, konsult och småbrukare, samt en av grundarna till KRAV, kommer ge en historisk tillbakablick och berätta om varför lantbrukare gick samman och grundade KRAV. KRAVs VD Emma Rung kommer att berätta om KRAVs pågående arbete, marknaden samt visioner och strategi framåt.

Dagen kommer att varvas mellan dialog och föreläsningar. Vi kommer även dela in oss i mindre grupper och fokusera på branschspecifika frågor. Syftet med denna dag är att bli inspirerad, få ta del av KRAVs planer framåt och att ge inspel till KRAVs fortsatta arbete!

Schema:

09.30 Drop in med kaffe och macka
10.00 Välkomna! Ida Lind, Ekologiska Lantbrukarna och Emma Rung, KRAV
10.10 Varför KRAV? Gunnar Rundgren
10.40 Så kan man påverka – om Ekologiska Lantbrukarnas relation till KRAV. Erika Olsson, Ekologiska Lantbrukarna
11.00 Diskussion i grupper – varför (eller varför inte) är du KRAV-certifierad?
11.15 Vision från KRAV – vart vill vi i framtiden? Emma Rung
12.00 Lunch
13.00 Diskussion i branschgrupper tillsammans med KRAVs regelexperter
14.30 Kaffepaus
15.00 Diskussion i helgrupp
15.30 Tack för idag!

Dagen arrangeras i samverkan med KRAV och Ekologiska Lantbrukarna.

Delar av träffarna är en del av branscharbetet inom projektet ”Marknadsanalyser och branschutveckling för ett växande eko-Sverige” och finansieras av medel från Jordbruksverket inom ramen för livsmedelsstrategin. 

Träffen erbjuds på tre olika orter vid tre olika tillfällen

Nuntorp 24 oktober

Östersund 9 november

Köping 23 november

Dela sidan