Webbinarier

Marknadsför dig som KRAV-bonde 

13 apr, 2021

MicrosoftTeams-image (1)

Under 2021 anordnar KRAV fyra webbinarier med olika teman kring ekologiskt lantbruk. Syftet är att sprida kunskap, inspirera och se möjligheterna som KRAV-certifierad lantbrukare.

Genom regelverk förtydligar KRAV-märket för konsumenten och kunden hur den certifierade primärproduktionen går till. Reglerna grundar sig i att driva utvecklingen av hållbara livsmedel, något som förmedlas till kund genom kommunikation av varumärket KRAV. Som certifierad verksamhet har man möjlighet att vara en del av detta varumärke för att marknadsföra sina produkter.

Årets andra webbinarium, som riktar sig till KRAV-anslutna lantbrukare, har rubriken ”Marknadsföring och kommunikation”. Webbinariet tar upp KRAV som varumärke och hur det används som verktyg inom marknadsföring – oavsett vilken typ av KRAV-certifierad verksamhet du bedriver.

Webbinariet äger rum onsdag 19 maj kl 13.00-14.30Det är kostnadsfritt att delta i, och kräver ingen anmälan. En zoom-länk för deltagande mejlas ut till alla KRAVs lantbrukskunder någon dag före mötet. 

Preliminärt program 

  • 13:00-13:05 Anna-Karin Hägglund, Marknads- och regelutvecklare KRAV, hälsar alla välkomna 
  • 13:05-13:55Kommunikationsavdelningen på KRAV presenterar KRAVs kommunikationsstrategi, marknadsföringslåda och webbshop 
  • 13:55-14:25Anette Gustawson, Billinge Gårddelar med sig av sin erfarenhet av att vara KRAV-lantbrukare 
  • 14:25-14:30 Avslutning

Övriga webbinarier är planerade att ske:

  • 13/10 – tema biologisk mångfald
  • 17/11 – tema innovation och framtidens lantbruk

 

Här finns material från det första webbinariet den 25 mars som handlade om KRAVs kärnvärden och lönsamhet i ekologiskt lantbruk.

Läs mer

Dela sidan