Kravs regler

KRAVs regler spänner över hela livsmedelskedjan och över alla typer av matproduktion. Meningen med reglerna är att de ska bidra till att driva utvecklingen av ekologisk och hållbar produktion framåt. Alla delar av reglerna ses regelbundet över enligt en fastställd plan.

KRAVs regler

När KRAV bildades 1985 rymdes alla regler på ett A4-ark. Nu omfattar reglerna 20 kapitel i en bok. Ökningen i omfång speglar hur antalet områden som kan KRAV-certifierats har blivit allt fler. Uppdaterade regler publiceras omgående på vår hemsida, och sedan i en tryckt regelbok. Här kan du läsa reglerna som gäller just nu.

Regelprocessen

KRAVs regelprocess omfattar tio steg. I processens regelöversyn är KRAVs regelkommitté ansvarig för de stora besluten och innehållsfrågorna. De remisser som ingår i processen ligger öppna så att vem som helst kan ge sina synpunkter på regelförslagen.

Regelpolicy

KRAVs regelpolicy ska säkerställa att KRAV utvecklar ett regelverk som bidrar till att uppnå KRAVs vision och strategi. Policyn ska också vara en övergripande vägledning för KRAVs ambition och kvalitetsnivå.

Påverka KRAVs regler

När nya regler ska tas fram görs det tillsammans med producenter, konsument- och miljöorganisationer, forskare och handel. Du kan också vara med och tycka till! Här på KRAVs webbplats finns information om vilka regelrevisioner som är på gång.

Nationella riktlinjer

Nationella Riktlinjer behövs för att ge en tydlig version av hur EU-förordningarna för ekologisk produktion ska tillämpas i Sverige. Jordbruksverket har beslutat att sådana riktlinjer ska tas fram för att öka produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel.