Archives

18.4.2 Revisorernas kompetens

mars 4, 2019

Revisorer som arbetar med kedjecertifiering ska uppfylla följande krav: De ska självständigt ha genomfört minst 15 kontroller enligt KRAVs regler.... Visa artikel

18.2.18 KC-nummer

mars 4, 2019

För att ett certifikat ska vara giltigt krävs ett KC-nummer. Ni ska hämta ett KC-nummer hos KRAV för varje certifikat... Visa artikel

18.2.19 Certifikatets utformning

mars 4, 2019

Certifikat och certifieringsbeslut ska vara signerade på papper eller elektroniskt, av en representant för certifieringsorganet med rätt att signera. Alla... Visa artikel