Nyheter

Enkät – hur ser det ut med bekämpningsmedelsrester i växtbaserade livsmedel och foder

27 jul, 2021

KRAV skärper regel om kväve- och fosforgödsling och inför ny regel för att beräkna klimatpåverkan

Ibland hamnar rester från produktion som tillåter naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel i ekologiska livsmedel och foder. För att få ökad kunskap om hur bekämpningsmedelsrester hamnar i ekologiska produkter, hur man hanterar påvisade restsubstanser och slutligen hur situationen kan förbättras genomförs nu en enkätstudie där du som KRAV-certifierad producent samt certifieringsorgan kan hjälpa till.   

Din kunskap i frågan är mycket värdefull, därför skulle vi behöva din hjälp med att vara med och svara på denna enkät och dela med dig av dina erfarenheter. Enkäten är anonym och har satts samman av IFOAM Organic Europe och FiBL. Enkäten är begränsad till växtbaserade livsmedel inklusive svamp och foder. Resultatet från enkäten kommer senare att användas för att bedriva påverkansarbete för EUs regelverk för den ekologiska sektorns räkning. KRAV får som medlem i IFOAM ta del av resultatet av enkäten vilket blir ett värdefullt inspel till vår egen regelutveckling på sikt.  

På IFOAMs hemsida kan du läsa mer om enkäten.

Här hittar du enkäten

Sista svarsdag för enkäten var 9 augusti.

Dela sidan