Nyheter

KRAV ställer 10 krav i EU 

22 maj, 2024

grangardemusteri-5_1600x1068-1716384435

Den 9 juni var det val till EU-parlamentet. EU:s politik påverkar i stor utsträckning förutsättningarna för att driva ekologiskt jordbruk och ekologisk produktion i Sverige. Samtidigt finns det nu möjlighet att komma med tydliga förenklingsförslag när det gäller EU:s regler för ekologisk produktion. KRAV vill se bättre och enklare förutsättningar att driva ekologiskt och ställa om till ekologiskt. Genom minskat krångel och fler stöd till investeringar för omställning skapar vi en hållbar framtid.

KRAV arbetar aktivt mot politiker, makthavare, myndigheter, opinionsbildare med flera och genomför en rad aktiviteter för att förbättra villkoren för ekologiskt. Ett arbete som kommer att pågå hela mandatperioden.

 1. Säkra EU-målen för ekologisk odling
  För att behålla och vidareutveckla de kretsloppsbaserade och ekologiska metoder som praktiseras, måste ambitionerna ligga fast: EU:s mål om 25 procent ekologisk odling till 2030 måste finnas kvar i Jord till bord-strategin.
 2.  Ge jordbrukare ersättning för den gröna omställningen

  Jordbrukare ska våga ställa om utan risk att bli utkonkurrerade av billig import eller mindre hållbara alternativ. Ge ersättning till dem som gör insatser för giftfri miljö, rent vatten, bördiga jordar och biologisk mångfald.

 3. Ge stöd som främjar bruk av naturbetesmarker
  Naturbeten tillhör våra allra mest artrika marker. Betande djur bidrar där till att bevara biologisk mångfald och hålla landskapet öppet. Ersättningarna ska utformas så att de främjar en ökad användning av naturbeten.
 4. Minska regelkrånglet – förenkla nu!
  Regelverket för ekologisk produktion behöver förenklas för att minska regelkrånglet som drabbar jordbrukare och alla andra ekologiska producenter i livsmedelskedjan.
 5. Sänk dokumentationskraven
  EU bör minska den administrativa bördan för ekologiska producenter. Förenkla dokumentationskraven och underlätta anmälningsproceduren för nya ekologiska producenter.
 6. Ta bort kravet på  butikscertifiering
  Butiker som inte har ekologisk butikscertifiering måste sälja alla ekologiska produkter förpackade, vilket ökar användningen av förpackningsmaterial. Kravet på butikscertifiering bör tas bort. Kontroller av regelverket kan göras genom vanlig livsmedelskontroll.
 7. Förenkla reglerna för aktörsgrupper
  EU:s regler för att bilda aktörsgrupper blir betydligt striktare från 2025. Det bör i stället förenklas. Med förenklade aktörsgrupper kan EU få bra ekologiska produkter som kaffe, choklad även i framtiden.
 8. Alla ska kunna få ersättning för vallodling
  Vallodling är bra för både klimat och biologisk mångfald. I dag kan endast ekologiska producenter med djur få ersättning för vallodling. Inför en vallodlingsersättning som alla kan söka.
 9. Genomför direktivet om miljöpåståenden
  EU-direktivet om Green Claims ska sätta stopp för oseriösa miljöpåståenden. Det är mycket välkommet och bör genomföras omgående, men det behövs en tydlig skrivning i direktivet om att KRAV och andra märkningar som går längre än EU:s regler för ekologisk produktion ska ha samma villkor som de som gäller för ekologisk produktion. 
 10. Ta bort momsen på eko-mat
  Priset är ett av de största hindren för konsumenter att handla hållbart. EU bör göra det lättare för konsumenter att göra hållbara val genom att ta bort momsen på ekologisk mat.

Dela sidan