Sparsamt körsätt

Frågor och svar

Vad gäller för traktorer och lantbruksmaskiner?

Svar
 • Det finns en handfull tillgängliga utbildningskoncept i sparsam körning för lantbrukare. Alla accepteras. Jordbruksverket erbjuder kostnadsfri kurs i sparsam körning i hela landet. Annan intensivutbildningskoncept med bra resultat är STR Working Ecodriving. Det finns även utbildningar där någon på företaget utbildas till instruktör som sedan i sin tur fortlöpande utbildar företagets förare, ett exempel är Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnds (TYAs) Sparsam körning arbetsmaskin. Vi rekommenderar att utbildningen innehåller körmoment, men det är inte obligatoriskt.

Kostnadsfria kurser?

Svar
 • Jordbruksverket upphandlar kurser i sparsamt körsätt för lantbrukare, trädgårdsodlare och anställda. Kurserna är kostnadsfria och innehåller teori, praktisk körning och en återträff efter 2-3 månader för repetition och uppföljning.
 • Läs mer om kurs i sparsamt körsätt hos Jordbruksverket

Vem ska utbildas i sparsamt körsätt?

Svar
 • Genom ett sparsamt körsätt kan du minska bränsleförbrukningen och därmed spara pengar, samtidigt som du gör gott för klimatet. Därför har KRAV antagit en regel om sparsamt körsätt.
 • Alla som är permanent verksamma i företaget året om och årligen kör mer än 80 timmar per fordonstyp ska utbildas i sparsamt körsätt.
 

Vad godtas som en utbildning i sparsamt körsätt?

Svar
 • Som giltiga räknas alla utbildningskoncept som finns tillgängliga inom relevant område (till exempel personbil, lastbil, traktor och så vidare).
 • Om du gjort förarutbildningen för personbil 2007 eller senare behöver du inte gå en separat utbildning i sparsamt körsätt. Från 2007 ingår sparsamt körsätt för personbil som en obligatorisk del i förarutbildningen i Sverige.
 • Om du har gått en kurs i sparsamt körsätt för traktor behöver du inte gå en utbildning i sparsamt körsätt för personbil, även om du kör personbil i arbetet.
 • Om du däremot utbildat dig i sparsamt körsätt för personbil eller tunga fordon, men du kör traktor i verksamheten behöver du utbilda dig i sparsamt körsätt för traktor. Detta kan göras genom en kurs, studiecirklar eller självstudier med förutsättningen att utbildningen ger en kompetensnivå som motsvarar den utbildning som ges av körskolorna. Vi rekommenderar att utbildningen innehåller körmoment, men det är inte obligatoriskt.
 • Läs mer om Sparsam körning i Jordbruksverkets föreskrift.

Vad gäller för lastbilar?

Svar
 • Alla som tar ett körkort för buss eller lastbil måste ha ett YKB (yrkeskompetensbevis). Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med C-, CE-, D- eller DE-fordon på väg. För att få ha kvar sitt YKB måste förare som redan har dessa kort få en fortbildning. I fortbildningen ingår sparsamt körsätt. KRAV godkänner denna utbildning som kompetens i sparsamt körsätt.

Vad gäller för fordon som kräver B-körkort?

Svar
 • Här finns det många kurser i sparsamt körsätt, de ges bland annat av STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) och finns på de flesta körskolor. Sparsamt körsätt ingår från och med 2007 i körkortsutbildningen, så har du tagit ditt körkort 2007 eller senare så har du tillräcklig kompetens.

Vad gäller för truckar?

Svar
 • För lagertruckar finns det idag inte någon specifik utbildning i sparsamt körsätt varken för eldrivna eller dieseldrivna. Utbildning i sparsamt körsätt för arbetsmaskiner har visat sig kunna minska bränsleförbrukning även för dieseldrivna truckar. Men eftersom det i nuläget inte finns utbildningskoncept speciellt för lagertruckar kommer förare av dessa inte att behöva utbildas. Det kan komma att ändras när utbildningar blir tillgängliga.

Exempel på aktörer som erbjuder kurser?

Svar
 • Hör gärna med din trafikskola i närområdet om de erbjuder kurser i sparsamt körsätt.

Material för självstudier i traktorkörning?

Svar

Behöver förare av elbilar också utbildas i sparsamt körsätt?

Svar
 • Förare som enbart kör elbilar behöver inte gå en utbildning i sparsamt körsätt. Elhybrider med förbränningsmotor räknas inte som elbil.