Nyheter

Inspelning och material från Ekologiska Framtidsdagen 2021

8 nov, 2021

ef21_valkommen

Ekologiska Framtidsdagen 2021 arrangerades av Organic Sweden, KRAV och Ekologiska Lantbrukarna. Här hittar ni referat och inspelning från dagen, samt presentationen från huvudtalare Henri Delanghe, biträdande chef för Organics Unit på EU-kommissionen.

Referat från dagen

Under temat ”Vägen till ett hållbart matsystem” diskuterades det ekologiska jordbrukets roll i omställningen, konsumentmakt (och konsumentförvirring) samt livsmedelsbranschens möjligheter att främja hållbara val.

Här kommer fem nyckelinsikter från årets konferens:

  • EU ser ekologisk produktion som ett viktigt verktyg i resan mot ett hållbart matsystem eftersom eko levererar på flera hållbarhetsdimensioner samtidigt. Den ekologiska produktionen är också tydligt definierad tredjepartscertifierad och märkt så att produkterna går att hitta i hyllan
  • Vi kan inte skjuta över allt ansvar till konsumenterna – livsmedelsbranschen behöver bli ännu bättre på att möjliggöra och främja ekologiska matval
  • Med samma tillväxttakt som den ekologiska försäljningen har haft de senaste tio åren kan vi nå målet 30 procent ekologisk jordbruksareal 2030, men det kräver satsningar från både dagligvaruhandel och livsmedelsföretag
  • Genom att ge de ekologiska produkterna längre tid i hyllorna, bättre exponering och mer kampanjutrymme kan vi få in ekologiskt i en ny tillväxtfas
  • Ökad ekologisk jordbruksareal i Sverige för med sig flera mervärden för svenskt lantbruk; mindre jordbruksmark som besprutas, minskad användning av konstgödsel, mer mångfald, fler djur som får komma ut på bete, bättre matjord för kommande generationer och en större andel av matkronan som stannar på landsbygden

Henri Delanghes presentation

Här kan du se presentationen som Henri Delanghe, biträdande chef för Organics Unit på EU-kommissionen, höll.

Inspelning från dagen

Why organic is at the heart of the European Commission’s strategy for sustainable food systems – Henri Delanghe

Panelsamtal om Den hållbara maten

EKO-september – Hur gick det i år och vad händer 2022?

Från ord till handling – Sveriges tillväxtplan för eko, beräkningar och paneldebatt

Panelsamtal om rapporten Den hållbara maten. Från vänster Nina Halling KRAV, Sara Sundqvist Livsmedelsföretagen, Carl Yngfalk forskare SU, Lars Pettersson forskare Jönköpings Universitet och Anita Falkenek KRAV.

Läs och ladda ner rapporten Den hållbara maten

 

Dela sidan