Debatt

Kontrollen av KRAVs regler fungerar

2 feb, 2021

hero_hobalar

På vår hemsida finns information om de gårdar som förekom i SVTs Uppdrag granskning. Endast en halv procent av KRAV-certifierade djurgårdar har fått ett föreläggande från länsstyrelsen och ingen aktiv KRAV-gård har djurförbud, skriver vd Anita Falkenek.

Den tes som Uppdrag granskning har drivit om KRAV-certifierad djurhållning, handlar om att de kontroller som kontrollföretagen utför av KRAVs regelverk inte fungerar, att KRAV missar att djur kan fara illa och att lantbrukare får förelägganden från offentliga kontroller.

Vi har kunnat visa att deras tes inte håller. Det handlar förvisso om gårdar som har haft brister i djuromsorgen, men dessa har fångats även av kontrollföretagen. Flera av gårdarna har fått sina certifikat indragna, en del har varit avstängda, andra företräds inte längre av den person som är dömd, etcetera.

Nu riktar Uppdrag granskning istället in sig på ett enskilt fall, och driver en diskussion om vem som sa vad och när. Fallet gäller en sugga som upptäcktes vara halt av veterinären på ett slakteri. Enligt kontrollföretagens kontroller har denna gård en generellt väl fungerande djurhållning. I tingsrätten friades bonden på alla åtalspunkter. Hur och var skadorna hade uppstått kunde inte klarläggas av rätten. KRAV-märkta grisar får inte övernatta på slakteri. Enda undantaget är om de körs in sent på kvällen av producenten själv. Om KRAV-uppfödda grisar övernattar på slakteri får köttet ej märkas som KRAV.

Uppdrag gransknings påstående att KRAVs vd inte har beklagat djurens lidande är befängt. Jag har i uttalanden, intervjuer och kommentarer uttryckligen markerat att det är oacceptabelt att djur far illa. KRAV tar alla avvikelser på allvar, och kommer att fortsätta arbetet med att förebygga och minimera djuromsorgsbrister.

KRAV anser att ekologisk produktion bidrar till långsiktigt hållbar utveckling. Utöver den ekologiska grundnivån har KRAV extra höga krav på bland annat djurvälfärd. För grisar betyder det att de får utlopp för sitt naturliga beteende. De har betydligt större och ströade ytor i stallet, de får gå ute året om och på sommaren får de beta och böka i jord.

På vår hemsida delar vi information om de gårdar som förekom i programmet, och vi visar där helheten om vad som har hänt på gårdarna. Enligt vår analys har endast en halv procent av aktiva 2 300 KRAV-certifierade djurgårdar fått ett föreläggande från länsstyrelsen under de senaste tre åren. Och ingen aktiv KRAV-certifierad djurgård har djurförbud.

Anita Falkenek, vd på KRAV

Publicerad på landlantbruk.se 1 februari 2021

Uppdrag gransknings debattartikel

Dela sidan