Reportage

Månadens KRAV-bonde: Familjeägda Roslagsmjölk

6 jul, 2023

Ånö Roslagsmjölk

Ute vid Upplandskusten finns fyra familjeägda små jordbruk som erbjuder lokalproducerade KRAV-märkta mejeriprodukter från kor som betar och håller markerna öppna. Var och en för sig hade de haft svårt att få affärerna att gå ihop. Men 2016 startade de tillsammans aktiebolaget Roslagsmjölk, och 2023 levererar de sina produkter till ungefär 100 butiker och andra kunder längs Upplandskusten ner till Stockholm och även till Uppsala. Tillsammans är de juli månads KRAV-bönder!

– Innan vi startade Roslagsmjölk var betalningen vi fick för vår ekomjölk nere på bottennivå. Vi var tvungna att göra något. I dag kan Roslagsmjölk betala sina fyra mjölkbönder 80-90 öre mer per liter än många andra ekobönder får, säger Sune Hansson.  

Han var den som tog initiativ till Roslagsmjölk, och har nu lämnat över en av de fyra KRAV-certifierade gårdarna, Ånö lantbruk, till sin son Erik Hansson som är den åttonde generationen på gården. 

Sune Hansson tog initiativ till Roslagsmjölk. Här med sitt barnbarn.

Roslagsmjölks framgångar beror till stor del på att Upplandskusten befolkas av många turister under sommarmånaderna. Turister som då stöter på Roslagsmjölks KRAV-märkta produkter i butikerna, och sedan fortsätter att köpa dem i sina butiker hemma. 

Men Erik Hansson framhåller också hur viktigt det har varit för dem att få hjälp med administration och butikskontakter. 

– Vi marknadsförde oss själva via våra sociala kanaler de första åren, men det krävdes mer tid och arbete än vi klarade av, så vi har anlitat en person som sköter detta, Per ”Blomman” Blomlöv. Det har varit livsviktigt för oss, och han är fantastisk, säger Erik Hansson. 

Ånö lantbruk. Erik Hansson, Angelica Jakobsson och deras son.

När vi besöker gården i Ånö en dag i maj 2023, skiner solen över Roslagen och över de röda och svarta kor som betar gräs och örter på naturbetesmarken. Här får nu korna gå ut och in som de vill under fem månader framåt. Detta är en dag då det passar bra att sprida kodynga på höstvetet och harva inför sådden av korn och havre. Ånö-gården är till 85 procent självförsörjande på foder, och köper bara ekologiskt koncentrat med protein till mjölkkorna. 

På ekologiska KRAV-märkta gårdar besprutas inte odlingar och betesvallar med naturfrämmande bekämpningsmedel, vilket ger mer biologisk mångfald. Det finns i genomsnitt 50 procent fler arter av växter, bin, humlor och andra pollinerande insekter på ekologiska gårdar – och biologisk mångfald är viktigt för framtida matproduktion och för allt mänskligt liv. Konstgödsel används inte heller, vilket är bra för klimatet eftersom konstgödselns kvävetillskott kopplas till kraftig ökning i atmosfären av växthusgasen lustgas.  

– Det är skönt att slippa använda bekämpningsmedel, säger Erik Hansson. För då slipper man alla kemiska rester som hamnar i naturen och i maten.  

Han trivs med sitt jobb, även om han jobbar minst 12 timmar varje dag med bara en ledig helg i månaden då hans pappa rycker in.  

Hilariusgården på Väddö är en av gårdarna i Roslagsmjölk. Emma Igelström är delägare i gårdens drift.

De fyra delägarna i Roslagsmjölk hjälps också åt när det behövs. Tre av gårdarna ligger inom en mils avstånd från varandra utanför Östhammar. Den fjärde, Hilariusgården, finns på Väddö.  

Hilariusgårdens ägare Fredrik Reinsson har valt en företagskonstruktion som är ovanlig i jordbruksbranschen. Efter att ha haft Emma Igelström anställd i några år, erbjöd han henne att bli delägare i gårdens drift.  

– Det är en jättebra lösning. Vi har inga gemensamma släktkalas, så vi kan vara lediga vid olika tillfällen. Om min hustru hade börjat jobba på gården, hade vi aldrig varit lediga samtidigt, säger Fredrik Reinsson. 

Även Emma Igelström är nöjd med arrangemanget. 

– Det är roligare att dela på ansvaret än att vara anställd, säger hon. 

På den här gården finns kossan Irma som under corona-pandemin besökte ett äldreboende, då inga anhöriga släpptes in. Men Hilariusgården bjuder inte in till kosläpp; de tar i stället emot skolklasser från lågstadiet, och låter barnen få bekanta sig med korna.  

– Många barn säger att de aldrig har sett en ko tidigare, fastän de bor på landet, säger Emma Igelström. 

På Väddö fanns på 1980-talet drygt 30 mjölkgårdar – i dag finns bara två kvar. Hur ser framtiden ut för ekologiska mjölkbönder? 

Hilariusgårdens naturbete på Väddö.

– För oss går det bra nu, men läget är besvärligt för många ekomjölkbönder. Hur det ska utveckla sig framåt beror mycket på vad som händer politiskt. Om politikerna tar bort beteskravet och tillåter genmanipulering, GMO, då tror jag att ekologiskt kommer att öka väldigt mycket, säger Fredrik Reinsson.

Fakta om Roslagsmjölk 

  • Hansson i Ånö, Östhammar (65 kor)
  • Reinsson och Igelström i Senneby på Väddö, Norrtälje (130 kor)
  • Hansson i Väddika, Östhammar (60 kor)
  • Åkesson i Barkö, Östhammar (54 kor) 

Mjölken hämtas varannan dag av Grådö mejeri. Leveranserna av produkterna till cirka 100 kunder – livsmedelsbutiker, bagerier och glasstillverkare – sköts av ett transportföretag.

Totalt antal kor: 309 stycken.
Total naturbetesmark: 200 hektar + över 100 hektar skogsbete.
Total mjölkleverans: 1 900 ton mjölk per år levereras till Grådö. Två gårdar levererar fortfarande halva sin volym till Arla.
Produkter: standardmjölk, mellanmjölk, lättmjölk, naturell yoghurt, vaniljyoghurt, filmjölk, vispgrädde, crème fraiche och gräddfil.

Läs mer om Roslagsmjölk

Dela sidan