Pressmeddelanden

KRAV skärper regler för bättre arbetsvillkor

21 jan, 2022

KRAV skärper regler för bättre arbetsvillkor

KRAV har skärpt reglerna för bättre arbetsvillkor när det gäller import och införsel av livsmedel som ska KRAV-märkas. De nya reglerna trädde i kraft vid årsskiftet och gäller livsmedel från länder som tidigare har varit undantagna från ett system som styrker bättre arbetsvillkor, bland andra USA, Australien och länderna i EU.

– Syftet med KRAVs skärpta regler är att minska risken för dåliga arbetsförhållanden, oberoende av var i världen livsmedelsproduktionen sker. Oacceptabla arbetsvillkor finns i alla länder, även inom EU och i andra höginkomstländer, säger Åsa Lindeblad, t f affärsområdeschef för livsmedel på KRAV.

De skärpta reglerna gäller livsmedel där primärproduktionen har skett i länder inom EU och EES-området samt Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan. Samma grundprinciper gäller nu alla KRAV-certifierade livsmedel, oavsett var livsmedlets har odlats, fötts upp och förädlats. Det handlar om att produktionen ska efterleva ILO:s kärnkonventioner och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. När ett KRAV-certifierat företag importerar från den nya gruppen av länder ska importföretaget arbeta systematiskt för att minimera risker för dåliga arbetsvillkor och brott mot mänskliga rättigheter i sina leverantörsled.

Vid import från så kallade högriskländer som redan tidigare omfattades av regler för bättre arbetsvillkor, ska det KRAV-certifierade företaget även i fortsättningen kunna visa att arbetsvillkor och grundläggande mänskliga rättigheter tillgodoses i primärproduktion och förädling. Det ska ske genom att en fysisk kontroll har gjorts enligt KRAVs checklista eller något av de certifieringssystem eller leverantörsgranskningssystem som KRAV erkänner.

– Med de utökade reglerna för bättre arbetsvillkor kommer KRAV och KRAVs kunder att kunna kommunicera tydligare och trovärdigare när det gäller importerade KRAV-märkta livsmedel, säger Åsa Lindeblad, t f affärsområdeschef för livsmedel på KRAV.

Samtidigt som KRAV skärper sina regler kring arbetsvillkor har flera länder i Europa infört lagstiftning om så kallad human rights due dilligence. Detta innebär att ett företag tar ansvar för och arbetar systematiskt med att identifiera, minska och förebygga risker och negativ påverkan kopplat till mänskliga rättigheter. Nu förbereder även EU-kommissionen ett direktiv som bland annat innehåller due dilligence-lagstiftning kring mänskliga rättigheter, miljö och korruption, vilket skulle ge en gemensam EU-lagstiftning på området.

KRAVs regler för bättre arbetsvillkor grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner, och reglerna gäller sedan tidigare även livsmedel producerade i Sverige. Reglerna innebär bland annat att nationell lagstiftning i producentlandet ska följas, att det inte får förekomma barnarbete, ofrivilligt arbete, diskriminering och att arbetsmiljön ska vara säker och inte utgöra en hälsorisk.

KRAVs skärpta regler för gäller från och med 2022 med en övergångstid på ett år. Reglerna finns publicerade på KRAVs webbplats.

Kontakt:
Åsa Lindeblad, t f affärsområdeschef för livsmedel på KRAV, 073-069 17 93
Carina Johansson, pressansvarig KRAV, 070-607 30 78

Pressbilder:

Pressbilder på Åsa Lindeblad och genrebilder på KRAV-märkta livsmedel finns i vår pressbildbank

Ladda ner som pdf

Relaterat innehåll

Dela sidan