Pressmeddelanden

Organic Sweden tar svenska ekoföretag på export

26 jan, 2018

Organic Sweden tar svenska ekoföretag på export

Genom ett nytt samarbetsavtal lämnar KRAV över huvudansvaret för exporten av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel till Organic Sweden. De båda organisationerna har länge arbetat med att främja exporten på var sitt håll. Nu vill KRAV och Organic Sweden effektivisera arbetet för att kunna underlätta för fler företag att nå ut med sina KRAV-certifierade och ekologiska produkter på nya marknader.

KRAV och Organic Sweden har ingått ett samarbetsavtal för att arbeta mer effektivt med exporten av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel. De båda organisationerna har länge jobbat med att främja exporten på var sitt håll. KRAV har byggt upp en närvaro på tre stora internationella mässor medan Organic Sweden bland annat har arbetat för att samla branschen kring en gemensam exportstrategi.

Förändringen gör att de livsmedelsföretag som exporterar KRAV-märkta och ekologiska livsmedel nu får en tydlig aktör att förhålla sig till istället för två. Samtidigt tar Organic Sweden över KRAVs arbete med att genomföra mässorna Nordic Organic Food Fair i Malmö, Biofach i Nürnberg och NOPA i Hongkong.

– KRAV och Organic Sweden har ett gott och nära samarbete sedan länge. Nu renodlar vi våra roller för att kunna ge fler företag support med att nå ut med sina ekologiska och KRAV-märkta produkter. Vi ska fortsätta närvaron på viktiga internationella mässor och bygga upp kontaktnäten med kunder och kanaler på prioriterade marknader, säger Charlotte Bladh Andre, vd Organic Sweden.

Under första delen av 2018 kommer KRAV att göra en stor insats för att lämna över sitt exportarbete till Organic Sweden, framför allt för att få arbetet med de internationella mässorna att fortsätta i snabb takt. Organic Sweden kommer även fortsätta samarbetet med Business Sweden som nyligen fått regeringens uppdrag att stödja exporten av svenska ekologiska livsmedel.

– Från KRAVs sida är vi angelägna om att hitta gemensamma former i branschen som gagnar de KRAV-märkta och ekologiska företagen, och att arbetet drivs av de aktörer som är bäst lämpade. Detta är ett utmärkt exempel, där det tidigare varit otydligt vem som haft ansvar för vad ­– nu tar vi bort dessa frågetecken, säger Anita Falkenek, VD på KRAV.


Om Organic Sweden

Organic Sweden är en branschorganisation för alla aktörer på ekomarknaden som vill samverka för ökad försäljning och export av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel. Och för att öka kunskapen och engagemanget för ekologisk produktion och konsumtion.

KRAV och Organic Sweden har låtit kartlägga den svenska exporten av ekologiska livsmedel. Läs vår Exportrapport här.

Kontakt:

Emma Casserlöv, pressansvarig KRAV 070 665 95 30
Charlotte Bladh André, vd Organic Sweden 070-188 50 19
Anita Falkenek, vd KRAV 070-209 05 82

Ladda ner som pdf

Dela sidan