Forskningsrön

Glyfosat i luft och vatten

8 sep, 2011

hero_glyfosat

Bekämpningsmedlet glyfosat finns både i luften och i vattnet i jordbruksområdet kring Mississippifloden, visar nya undersökningar från USA. I delstaten Mississippi odlas mycket majs, sojabönor och bomull som är genetiskt förändrade, så kallade GMO-grödor. De har förändrats för att tåla att man bekämpar ogräset med glyfosat som är den verksamma substansen i Roundup.

Trots att glyfosfat är det mest använda ogräsmedlet i världen, vet vi väldigt lite om dess långsiktiga verkan på miljön”, säger Paul Capel, kemist och författare till studien.

Även i Sverige har forskarna hittat glyfosat vid provtagning från vattendrag i jordbruksområden.

Källor:

  • Technical Announcement: Widely Used Herbicide Commonly Found in Rain and Streams in the Mississippi River Basin. U.S. Geological Survey (USGS) Newsroom. 29 augusti 2011.
  • Sarah Graaf, Stina Adielsson och Jenny Kreuger. Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Årssammanställning 2009. Ekohydrologi 120. Institutionen för mark & miljö. Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala 2010.

Dela sidan