Nyheter

Rapport: Den hållbara maten 2021

19 maj, 2021

En ny insiktsrapport från KRAV visar att nästan hälften av alla konsumenter i Sverige känner sig förvirrade när det gäller hållbara matval. Rapporten bygger på konsumentundersökningar som visar att många är osäkra på vilka märkningar de kan lita på. Intervjuer med nio experter slår hål på myter om hållbar mat, myter som hindrar hållbar utveckling.

Lite ur rapporten:

  • Experter slår hål på myter om hållbar mat, som att växtbaserat alltid är mer hållbart än animaliskt och att transporter står för största delen av klimatpåverkan.
  • Ambitionen att handla hållbar mat är hög bland Sveriges konsumenter, men många menar att det är svårt att navigera bland all information och alla märkningar.
  • En majoritet vill handla hållbar mat men upplever att det finns för många hinder, som att maten upplevs som orimligt dyr och att man upplever sig ha för dålig kunskap om vad som är hållbar mat.
  • Hållbarhetsmärkningar är nyckelspelare i livsmedelsindustrin och har som uppgift att driva utvecklingen av hållbar mat.
  • Cirkulär matproduktion anses vara lösningen på framtidens mat, medan klimateffekter på jordbruk ses som det största hotet.

Läs rapporten som PDF

Dela sidan