Pressmeddelanden

Nytt branschgemensamt grepp om ekomarknaden

25 feb, 2022

Nytt branschgemensamt grepp om ekomarknaden

För första gången någonsin har en rad stora organisationer inom livsmedelsbranschen i Sverige tillsammans tagit fram en rapport om den svenska marknaden för ekologiska och KRAV-märkta livsmedel. Rapporten ”Ekologiska årsrapporten 2021” ger en samlad bild av läget när det gäller försäljningen av ekologisk mat. För första gången redovisas även försäljning direkt från gård till konsument.

Satsningen är ett nytt samarbete mellan Ekologiska Lantbrukarna, Organic Sweden och Ekomatcentrum, med LRF, Livsmedelsföretagen och KRAV i en referensgrupp.

– Det är viktigt för företag i hela livsmedelskedjan att vi har en samlad bild av hur ekomarknaden utvecklas i olika kategorier och noga analyserar vad som driver utvecklingen. Förhoppningen är att detta ska leda till ökad kunskap och skapa grund för nya initiativ, produkt- och affärsutveckling och satsningar på ekologisk mat och dryck, säger Charlotte Bladh André, vd på Organic Sweden.

Rapporten bygger på försäljningsstatistik från både Nielsen och GfK, samt enkätundersökningar bland företag och konsumenter genomförda av bland annat Kantar Sifo och Ipsos. Rapportens analyser och slutsatser är framtagna av Niclas Åkesson, journalist, och marknadsanalytiker Lars Jonasson.

För första gången har direktförsäljningen mellan ekobonde och konsumenter mätts med en enkät som skickats till alla ekolantbruk. Resultaten tyder på ett ökat intresse hos konsumenter för att handla ekologisk mat och dryck särskilt direkt från bonden. Både detta och specifika konsumentundersökningar visar att intresset och efterfrågan för ekologiskt och KRAV-märkt är starkt, men att utbudet ofta är dåligt i många butiker. Dagligvaruhandeln är också enda kanalen där försäljningen backade under 2021.

– I konsumentundersökningar ser vi att intresset ökar för de mervärden som ekologiskt och KRAV står för. Rapporten visar att detta sortiment allt oftare når konsumenterna via nya kanaler, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

Rapporten visar även att andelen ekologiskt i offentlig sektor ligger kvar på en mycket hög nivå.

Några nyckeltal ur rapporten om ekomarknaden 2021:

  • Andelen ekologiskt av försäljningsvärdet för livsmedel i Sverige var 8,9 procent. Det såldes ekologiska livsmedel för sammanlagt 34,2 miljarder. Jämfört med 2020 är det en minskning med 0,5 procent.
  • Försäljningen i dagligvaruhandeln minskar trots att konsumenter anger att de värderar djurvälfärd och frihet från kemiska bekämpningsmedel högt.
  • På Systembolaget ökade försäljningen av ekologiska drycker med 400 miljoner kronor.
  • I offentlig sektor ökade inköpen av ekologiskt med cirka 330 miljoner kronor.
  • I privat restaurangsektor ökade inköpen av ekologiskt med cirka 200 miljoner kronor.
  • Försäljning direkt från gård till konsument ökar, cirka 7 procent av all försäljning av färskt ekologiskt kött skedde via reko-ringar och gårdsbutiker.
  • Företag som har en stor andel ekologiskt i sitt produktutbud upplever en bättre lönsamhet än övriga.
  • Den ekologiskt brukade arealen i Sverige minskar just nu. Mellan 2019 och 2023 bedöms den minska med 26 000 hektar.

Rapporten i sin helhet finansieras i en uppbyggnadsfas av Jordbruksverket inom ramen för Åtgärdsplanen för ekologisk produktion och konsumtion, en del av den svenska livsmedelsstrategin.

Ladda ner rapporten Ekologiska årsrapporten 2021

Kontakt
Charlotte Bladh André, vd Organic Sweden,
070-188 50 19, charlotte.andre@organicsweden.se

Anita Falkenek, vd KRAV,
070-209 05 82, anita.falkenek@krav.se

Pressbild på Anita Falkenek finns i KRAVs pressbildbank

Ladda ner som pdf

Dela sidan