Nyheter

Remiss: Nya regler för tillverkning, hantering och marknadsföring av produktionshjälpmedel

4 feb, 2021

Tillgången och förtroendet för produktionshjälpmedel i den ekologiska växtodlingen är en viktig del i utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion. KRAV föreslår därför ändringar i regler som gäller certifieringen av produktionshjälpmedel för att säkra att KRAV-certifierade växtodlare och konsumenter kan känna sig trygga med att använda KRAV-certifierade produktionshjälpmedel och att de certifierade produkterna inte äventyrar växtodlingen.

Var med och tyck till!

Vi vill gärna få dina synpunkter på förslagen. Ditt svar behöver vi ha senast 2 mars.

Läs mer och svara på remissförslaget på sidan Aktuella remisser.

Dela sidan