Debatt

Inte systemfel i kontrollen

2 feb, 2021

hero_naturbetesmark

Vi kan visa att de missförhållanden som Uppdrag Granskning tar upp även har fångats upp av kontrollföretagen, skriver KRAVs vd Anita Falkenek i denna replik på en debattartikel från Uppdrag Granskning.

Uppdrag Granskning (UG) fortsätter att ge bara skärvor av verkligheten i sin debattartikel i ATL – precis som de gjorde i programmet 13/1. Det kan bero på att UG:s underlag utgörs av enbart offentliga kontroller, medan vår analys utgår från oberoende kontrollföretags kontroller plus resultaten från de offentliga kontrollerna. Det är beklagligt att UG inte vill ta till sig den kompletterande information vi löpande försökt framföra.

Vi kan i fall efter fall visa att de brister och missförhållanden UG tar upp även har fångats av kontrollföretagen; det är inte systemfel i kontrollen. I flera fall har certifikat dragits tillbaka eller företag stängts av. Först efter korrigeringar eller avstängningstid har de kunnat få tillbaka certifikaten om de har blivit godkända i nya kontroller.

Mycket finns att säga om påståendena i UG:s debattartikel. Här ryms bara några kortfattade kommentarer:

• Tjurarna i maskinhallen: UG har missuppfattat KRAVs regler, som innebär att man får ha konventionella och KRAV-certifierade djur på samma geografiska plats om det sker i skilda företag och byggnader – utan att alla djur måste skötas enligt KRAVs regler. Vid kontrollerna av KRAV-certifierade djur säkerställs särhållning när det gäller djur, foder, med mera.

• Djurägaren i Dalarna: Länsstyrelsen i Dalarna var på gården 2020-12-28, och konstaterade att alla brister var åtgärdade. Även kontrollföretaget har varit där flera gånger under 2020 och konstaterat att brister har åtgärdats.

• Djurplågeridomen i Småland: I domen framgår tydligt att pappan är ansvarig djurägare. Endast pappan är åtalad och dömd.

• Det inväxta tjurhornet: Vi tycker detta är förskräckligt, men tingsrätten har gjort en helhetsbedömning av fallet utifrån de fakta som finns. Bonden dömdes för underlåtenhet. Det finns inga systematiska djuromsorgsbrister på gården.

Det är mycket viktigt för KRAV att djur hanteras med stor omsorg, och lantbrukare är överlag mycket måna om sina djur. Vår egen analys visar att brister i djurvälfärd förekommer väldigt sällan på KRAV-certifierade gårdar. Kontrollföretagens kontroller leder årligen till att certifikat dras tillbaka (2019: ett 40-tal) eller att producenter avstängs, och endast en halv procent av alla aktiva 2 300 KRAV-certifierade djurgårdar har fått förelägganden från offentlig kontroll under de senaste tre åren.

Men vi kommer självfallet att fortsätta arbeta för att säkerställa att brister i djurvälfärd ytterligare minimeras.

Anita Falkenek, vd på KRAV

Publicerad på atl.nu 15 januari 2021

Uppdrag gransknings debattartikel

Dela sidan