Nyheter

Anmälan till ”Investera i framtiden” – digital träff

20 nov, 2023

IMG_6856-1700488156

Under hösten har Ekologiska Lantbrukarna och KRAV arrangerat tre större träffar för att diskutera hur KRAV ska fortsätta vara en viktig och relevant märkning, både för lantbrukare och konsumenter. På allmän begäran arrangeras nu en digital träff med liknande innehåll, för dem som inte haft möjlighet att delta på de fysiska träffarna. Anmäl dig här!

Plats: Digitalt via Zoom
Tid: 13.30-15.00
Om vi har ett stort antal deltagare så förlänger vi diskussionstiden och slutar 15.30 istället. Vi återkommer om exakt sluttid till alla deltagare. Du kan alltid höra av dig till oss på KRAV med synpunkter på telefon 018-15 89 00 och via lantbruk@krav.se Telefontid mån-fredag 9-12.

SCHEMA

13.30 Ida Lind från Ekologiska Lantbrukarna hälsar välkommen
13.40 Vision från KRAV – vart vill vi i framtiden? Emma Rung, VD på KRAV
14.00 Diskussion i smågrupper
Vi har en öppen diskussion med högt i tak där olika idéer och tankar kan lyftas. Vi utgår från följande frågeställningar:
– Hur bidrar din kravcertifiering till att stärka målen med din produktion idag?
Målen kan vara ekonomiska mål, hållbarhetsmål, eller andra företagsmässiga mål. Det kan tex vara regler som hjälper din produktion, eller marknadsföringsmöjligheter.
– Hur hindrar kravcertifieringen dina mål med din produktion idag?
Tex- finns det regler som hindrar dig idag? Vilka i så fall?
– Hur kan det skapas bättre förutsättningar för dig som ekolantbrukare?
Tex vilka produkter vill du se? Hur borde kontrollen gå till? Finns det någon regel som borde ändras?
14.45 Återsamling i helgrupp
15.00 Tack för idag

Dagen arrangeras i samverkan med KRAV och Ekologiska Lantbrukarna.

TRÄFFEN ERBJUDS DIGITALT

Digital träff 19 december

Dela sidan