Nyheter

Samordnad ekosektor ger bäst genomslag

6 maj, 2019

hero_potatis

Ju fler aktörer inom ekosektorn som samordnar önskemål och budskap till landsbygdsministern och andra politiker, desto större är sannolikheten att man får gehör för sina synpunkter. Det betonade både landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, när de deltog på KRAVs medlemsmöte 25 april.

Regeringen har stort fokus på den nya handlingsplanen för Livsmedelsstrategi och i den kommer innovation och export vara viktiga delar. Landsbygdsministern menade att det finns ett stort intresse i andra länder för de mervärden som svenska ekologiska producenter skapar, som i större utsträckning borde kunna exporteras. KRAVs medlemmar gav förslag på hur svensk ekologisk export borde kunna utvecklas än mer, så  att den inte ”försvinner” i den satsning som görs för svensk livsmedelsexport.

Bibehålla ekologiska mål
Frågorna från deltagarna på KRAVs medlemsmöte var ofta kopplade till handlingsplanen. Landsbygdsministern fick frågan om den nya regeringen kommer att bibehålla de ekologiska målen för ekologisk odlad jordbruksmark och ekologisk offentlig konsumtion inför 2030. Av svaret kunde man utläsa att hon inser vikten av långsiktiga spelregler och att hon i dagsläget inte ser anledning att riva upp de målen.

Jennie Nilsson underströk att hon välkomnar förslag till henne och departementet om förändringar och synpunkter på handlingsplanen för Livsmedelsstrategi, men menade att samordnade och gemensamma budskap från ekosektorn ökar sannolikheten att få genomslag i handlingsplanen.

Första fossilfria välfärdsstaten
På liknande sätt uttryckte sig Svante Axelsson, nationell samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, där KRAV är medlem. Han menade att Sverige har goda förutsättningar att bli världens första fossilfria välfärdsstat, och talade om de så kallade Färdplaner för Fossilfritt som har bildats av branscher, företag och organisationer.

När dessa planer presenteras för ministrar, så framförs tydliga politiska förutsättningar och beslut som krävs för att branschen ska kunna genomföra sin respektive färdplan. Dock finns ännu ingen sådan Färdplan för jordbrukssektorn – en bransch som både har stora utmaningar och samtidigt sitter på många lösningar på klimatfrågan. Svante Axelsson underströk att branschen behöver samarbeta för att tillsammans skapa den förändring som krävs.

Återkoppling från medlemmar
På medlemsmötet fick medlemmarna ge KRAV återkoppling på fyra viktiga områden som KRAV arbetar mycket med just nu: nya regelprocessen, fossilfritt, kampanjen Hållbart enligt KRAV samt vårt nya kommunikationskoncept. De medverkande kunde i mindre grupper ge uttryck för eventuella farhågor och input, vilket är av stort värde inför KRAVs fortsatta arbete.

Dela sidan