Styrelse och valberedning

KRAVs styrelse består av en ordförande, sju ledamöter, en personalrepresentant och en personalsuppleant. Styrelsen, förutom personalrepresentanterna, utses av föreningsstämman och ska sammantaget ha en bred kompetens, vilket specificeras i KRAVs stadgar. Styrelsen utses av valberedningen.

hero_vete

Styrelse

Ordförande

Linus Källander
linus.kallander@krav.se
073-376 14 62

Ledamöter

Sara Bergquist
HK Scan

sara.bergqvist@hkscan.com

Simone Margulies
Hemköp
simone.margulies@hemkop.se

Lisa Ehde
Arla

lisa.ehde@arlafoods.com

Erika Olsson
Ekologiska Lantbrukarna

erika.olsson@ekolantbruk.se

Jonas Regnér
jonas.regner@nixor.se

Cecilia Ryegård
Agrovektor

cecilia@agrovektor.se

Charlotta Szczepanowski
Vi-skogen

charlotta.szczepanowski@viskogen.se

Åsa Orrö
(personalrepresentant)
asa.orro@krav.se
070-978 01 46

Robert Dinwiddie
(personalrepresentant – suppleant)
robert.dinwiddie@krav.se
070-532 02 58

Valberedning

Ordförande

Oskar Karlsson
Tjulsta gård
oskarkarlsson81@yahoo.se

Ledamöter

Karin Bildsten
Axfood

karin.bildsten@axfood.se

Claes Johansson
claes.johansson@lantmannen.com
Lantmännen

Suppleant

Sara Sundquist
sara.sundquist@li.se
Livsmedelsföretagen