Styrelse och valberedning

KRAVs styrelse består av en ordförande, åtta ledamöter, två personalrepresentanter och en personalsuppleant. Styrelsen, förutom personalrepresentanterna, utses av föreningsstämman och ska sammantaget ha en bred kompetens, vilket specificeras i KRAVs stadgar. Styrelsen utses av valberedningen.

Styrelse

Ordförande

Linus Källander
linus.kallander@dyraremat.nu
073-376 14 62

Ledamöter

Anders Lunneryd
anders.lunneryd@telia.com
070-898 95 21

Patrik Hansson
patrik.hansson@arlafoods.com
070-689 58 48

Bo Algers
bo.algers@slu.se
073-399 97 90

Charlotta Szczepanowski
charlotta.szczepanowski@coop.se

Eva Hagström Öberg
eva.hagstrom@lenestad.se
070-833 66 63

Lisa Trolle
lisa@trolles.se
08-551 508 00

Sara Bergquist
sara.bergqvist@hkscan.com

Thomas Bertilsson
thomas.bertilsson@upplandsstiftelsen.se

Solweig Wall Ellström (personalrepresentant)
solweig.wall.ellstrom@krav.se
070-665 04 48

Åsa Lindeblad (personalrepresentant)
asa.lindeblad@krav.se
073-069 17 93

Åsa Orrö (personalrepresentant – suppleant)
asa.orro@krav.se
070-978 01 46

Valberedning

Ordförande

Anna Karin Lindberg
anna.karin.lindberg@coop.se

Ledamöter

Göran Karlsson
goran.karlsson@lantmannen.com

Marie Stareborn
maria.stareborn@unilever.com

Oskar Karlsson
oskarkarlsson81@yahoo.se