Pressmeddelanden

Värmland toppar KRAVs hållbarhetsrankning för mark

30 jun, 2021

Värmland toppar KRAVs hållbarhetsrankning för mark

Förra året var 27 procent av Värmlands jordbruksmark KRAV-certifierad. Det innebär att Värmland har störst andel mark som uppfyller KRAVs kriterier för ett ekologiskt och mer hållbart jordbruk. Genomsnittet för landet var 16 procent 2020.

– Den ekologiska och KRAV-godkända jordbruksmarken är viktig både för att minska klimatpåverkan och för att öka den biologiska mångfalden, säger Jonas Carlberg, affärsområdeschef för lantbruk på KRAV.

Under 2020 var 16 procent av åker- och betesmarken i Sverige KRAV-certifierad, enligt statistik från KRAV och Jordbruksverket. Totalt 15 procent av åkermarken brukades i enlighet med KRAVs kriterier, medan siffran för betesmarken var 22 procent. I siffrorna ingår även mark i karens som utgör 1,2 procent av jordbruksmarken.

KRAV-certifierad odling innebär att råvarorna odlas ekologiskt utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, samt med en växtföljd som gynnar den biologiska mångfalden. Dessutom innebär certifieringen – utöver ekologiskt – åtgärder som motverkar övergödning och striktare reglering av tungmetaller. Dessutom ställs en lång rad krav för att minska klimatpåverkan, som användning av förnybar energi och odlingsmetoder som minskar utsläpp av växthusgaser. Allt detta innebär en mer hållbar och bättre framtidssäkrad odling.

– KRAV-bönder tar ett stort ansvar för att skapa en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. Ett hållbart jordbruk är helt nödvändigt om vi ska kunna ta oss an de globala utmaningar som klimatkrisen, en minskad biologisk mångfald och spridning av bekämpningsmedel i naturen utgör, säger Jonas Carlberg.

I hela Sverige var 16 procent av den totala åker- och betesmarken KRAV-certifierad 2020. Ytterligare 4 procent av jordbruksmarken uppfyller kraven i EU-förordningen om ekologisk produktion. Med en total ekologisk andel på 20 procent är det fortfarande en bra bit kvar till Sveriges mål att andelen ekologiskt brukad mark ska vara 30 procent år 2030.

Kontakt:
Nina Halling, kommunikationschef KRAV, 070-842 43 73, nina.halling@krav.se
Jonas Carlberg, Affärsområdeschef Lantbruk, KRAV, 070-347 50 83, jonas.carlberg@krav.se

Pressbilder:
Pressbilder på Jonas Carlberg och genrebilder finns i vår bildbank: https://apps.icatserver.com/krav/


Tabell: KRAVs hållbarhetsrankning för jordbruksmarkLän

Areal KRAV-godkänd jordbruksmark (1000 ha)

Total andel KRAV-godkänd jordbruksmark
(%)

Andel KRAV-godkänd åkermark
(%)

Andel KRAV-godkänd betesmark
(%)

Varav KRAV-godkänd jordbruksmark i karens
(%)

Värmland

31

27

26

39

1,9

Östergötland

57

23

21

33

1,5

Gävleborg

16

22

21

38

1,8

Västra Götaland

117

22

21

29

1,4

Gotland

23

21

15

40

1,9

Dalarna

14

20

22

13

0,9

Södermanland

28

20

18

37

1,5

Uppsala län

33

18

17

36

1,8

Jönköpings län

23

18

18

17

1,2

Västmanland

19

18

17

30

0,8

Örebro län

18

16

15

33

0,9

Jämtland

8

15

14

16

0,8

Stockholms län

12

14

13

20

1,7

Kronoberg

9

13

12

16

0,8

Västernorrland

6

11

11

18

0,6

Halland

13

11

10

16

1,0

Västerbotten

6

9

9

14

0,7

Skåne

37

8

7

16

0,7

Kalmar län

14

7

8

7

0,4

Blekinge

3

7

7

8

2,1

Norrbotten

2

5

6

1

0,1

KRAV:s hållbarhetsrankning för jordbruksmark omfattar åkermark och betesmark. Det län som har högst andel KRAV-certifierad jordbruksmark rankas högst. Länen är sorterade i den ordningen i tabellen. Statistiken kommer från KRAV.

Fakta: KRAV-certifiering
KRAV-certifierade jordbruk är alltid ekologiska, vilket innebär att de inte får använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Det bidrar till ökad biologisk mångfald. Dessutom ställs krav på klimatarbete, god djurvälfärd och socialt ansvarstagande. Den KRAV-certifierade odlingen utgör 80 procent av den totala ekologiska odlingen i Sverige.

Om KRAV:
KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV har särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV är en ekonomisk förening som ägs av 24 medlemsföretag och organisationer.

Ladda ner som pdf

Relaterat innehåll

Dela sidan