Pressmeddelanden

KRAV lyfter kons betydelse

21 apr, 2020

KRAV lyfter kons betydelse

Debatten om hållbara livsmedel handlar ofta mest om vegetariskt och fossilfritt. KRAV vill bidra till en mer nyanserad bild om kornas betydelse när det gäller hållbara kretslopp och hållbar livsmedelsproduktion, och drar nu därför igång en kampanj som ska pågå till början av juni.

Kampanjen ”Kons roll i ett KRAV-märkt kretslopp” kommer att presenteras i filmer, infografik, debattartiklar, annonser och genom inlägg i sociala medier.

– För att klara en omställning till hållbar livsmedelsproduktion, bör vi äta mer vegetariskt och mindre kött. Men när vi äter kött, bör vi äta kött som är hållbart och ekologiskt producerat. KRAV-märkt kött och mejeri kommer från svenska kor som står för den mest hållbara produktionen, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

Kampanjen vill också lyfta fram att KRAV-märkta kor har huvudrollen i ett kretslopp som kan ge hållbar vegetarisk mat. På KRAV-märkta gårdar använder man inte importerad konstgödsel som är tillverkad med fossil energi, utan i stället kornas gödsel som är rik på de näringsämnen som jorden behöver för att bli bördig. I sådan jord kan KRAV-ekologiska råvaror odlas och bli hållbar vegetarisk mat.

KRAV-gårdar bidrar dessutom till ökad biologisk mångfald genom att inte använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel i sina odlingar, och genom att KRAV-märkta kor får vara ute och beta mycket. Biologisk mångfald är avgörande för stabiliteten i våra ekosystem. Den minskar globalt, men gynnas av ekologiska produktionsmetoder. Ekologiska gårdar har i genomsnitt 50 procent fler arter av växter och pollinerare än konventionella gårdar.

Stor biologisk mångfald ger naturen och jordbruket motståndskraft vid till exempel klimatförändringars kraftiga torka och skyfall. Dessutom har forskare funnit att biologisk mångfald bidrar till större skördar och skydd mot skadedjur i odlingarna.

Läs mer om KRAVs kampanj med länk till KRAVs webbshop, där man kan beställa en poster om det KRAV-märkta kretsloppet: http://www.krav.se/kretslopp/

Kontakt:
Carina Johansson, pressansvarig KRAV, 070-607 30 78, carina.johansson@krav.se
Anita Falkenek, vd KRAV, 070-209 05 82, anita.falkenek@krav.se

Ladda ner som pdf

Dela sidan