Forskningsrön

Färre resistenta tarmbakterier hos ekogrisar

5 jul, 2018

hero_grisar

Hos ekologiska grisar är det mindre vanligt med antibiotikaresistenta E. coli-bakterier än hos konventionella.

Det visar en studie där forskare vid bland annat SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) har undersökt förekomsten av antibiotikaresistens hos E-coli-bakterier från grisars tarmar i Sverige, Danmark, Frankrike och Italien. Skillnaden var tydlig i alla fyra länderna.

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett stort hot mot vår framtida hälsa. Finns resistens hos till exempel grisars bakterier kan den spridas till människors bakterier. Sverige reagerade redan 1986 på detta hot och begränsade användningen av antibiotika i djurhållningen till att endast få användas för veterinärmedicinska syften. Undersökningen visar att av de fyra länderna har Sverige lägst förekomst av resistenser.

Även i KRAV-certifierad produktion får antibiotika ges till sjuka djur om de behövs ur ett djurskyddsmässigt perspektiv. Trots det hade de svenska ekogrisarna i undersökningen ännu mindre förekomst av resistenta bakterier än de o-ekologiska. Resistensen kan förutom hur antibiotikan används också bero på att de ekologiska grisarna har större yta att röra sig på och att de har möjlighet att gå ut, men också på storleken på besättningen eller hur djuren har kontakt med varandra, menar forskarna.

Källor:

Dela sidan