Forskningsrön

Hormonstörande ämnen kostar EU miljarder varje år

13 maj, 2013

hero_glyfosat

Det kostar EU flera miljarder kronor om året i förlorad produktivitet och ökade vårdkostnader för att vi utsätts för hormonstörande ämnen. Det visar en rapport av Nordiska kemikaliegruppen.

Hormonstörande ämnen kan leda till att pojkar föds med missbildade könsorgan, att de kan ha svårt att få barn senare i livet och att de kan utveckla testikelcancer när de blir vuxna.

De hormonstörande ämnen vi får i oss kommer bland annat från vissa kemiska bekämpningsmedel. Fem substanser i tabell 1 är bekämpningsmedel;

  • Iproidon – fungicid
  • Promycidon – fungicid
  • Tebuconazol – fungicid
  • DDE – metabolit av insekticiden DDT
  • Linuron – herbicid

Rapporten drar slutsatsen att vi på olika sätt bör minska att utsättas för hormonstörande ämnen.

Källa:

Dela sidan