Reportage

Pappa och son har KRAV i blodet

20 maj, 2019

hero_sortorp

Som en kombination av en trygg farmor och en kaxig Elon Musk – så beskriver Linus Källander KRAV. Som styrelseordförande förvaltar han arvet efter en folkrörelse, men även efter sin egen pappa och farfar. Engagemanget för hållbarhet är lika starkt nu som när KRAV grundades.

Det startade vid ett helt vanligt köksbord, men fick snabbt spridning och idag känner en stor majoritet av svenska konsumenter till KRAV-märkningen. Den har blivit en självklar symbol för ekologi, biologisk mångfald och djuromsorg och märkningen återfinns inte bara på produkter, utan även hos restauranger, storkök och kommuner. Att det en dag skulle finnas till exempel 3 800 KRAV-märkta lantbrukare och 1 200 KRAV-märkta restauranger kunde nog ingen ana, den där dagen på 1980-talet när det första steget togs.

Köksbordet finns fortfarande kvar, och står hemma hos Kalle Källander, en av KRAVs grundare. Han är pappa till Linus Källander, som idag är styrelseordförande i KRAV och dessutom var det farfar Ragnar Källander som designade den första KRAV-loggan.

– Man skulle kunna beskriva KRAV som en kombination av en trygg farmor – som värnar om andra, som anstränger sig för att andra ska ha det bra och äta gott – och Elon Musk, som är kaxig och testar nya grepp, någon som folk litar på att det han gör är gott för världen. Någon som skapar förutsättningar för att både göra gott och leva gott, säger Linus Källander.

Fanns inget gemensamt regelverk före KRAV

Hemma på gården i Sörmland, som ligger naturskönt vid en liten sjö, samlas släkten. Gården är självklart KRAV-märkt och här finns kor, tackor, lamm och katter. Intresset för hållbar odling har alltid funnits på gården och här växte Linus upp.

– För mig har sätten vi producerar mat på varit en naturlig ingång till hållbarhetsfrågor i stort, säger Linus. Maten är en viktig symbol för hur vi ställer om till ett hållbart samhälle. Det är ett komplext system, men i slutändan handlar det om var konsumenten sätter handen i hyllan. Vi måste ha med oss hela kedjan.

Pappa Kalle Källander instämmer. Före KRAV fanns det ingen gemensam märkning eller regelverk. Termen ekologiskt användes inte, utan man använde begreppet alternativ odling. Allt eftersom efterfrågan på ekologiskt, eller alternativt, växte så uppstod också ett behov av en oberoende certifiering som kunde garantera att ett visst system följdes. Butikerna behövde på ett tydligt sätt kunna erbjuda ekologiska produkter och konsumenterna behövde en märkning de kunde lita på. Därför gick fyra odlarorganisationer samman och bildade Alternativodlarnas förbund, som dagen efter sitt eget grundande startade certifieringen KRAV, på uppdrag av lantbruks- och konsumentorganisationer. När KRAV grundades i slutet av februari 1985 vid Kalle Källanders köksbord så bestod reglerna av ett enda papper, där grundregeln var att inte använda några kemiska bekämpningsmedel. Och den som kom på namnet var Kalle Källander.

Jag försökte göra förkortningar genom att pussla med orden kontroll och alternativ. Då kom jag på Kontrollföreningen för alternativ odling, som jag förkortade till KRAV.

– Jag satt på tåget hem från mötet där beslutet tagits om att en certifiering skulle tas fram. Jag försökte göra förkortningar genom att pussla med orden kontroll och alternativ. Då kom jag på Kontrollföreningen för alternativ odling, som jag förkortade till KRAV, berättar Kalle.

Leder KRAVs strategiska riktning

Sedan 2018 är Linus Källander styrelseordförande för KRAV och leder den strategiska riktningen för organisationen. KRAV har sedan starten haft ett större perspektiv än ”bara” ekologiskt och jobbat aktivt med klimatfrågor, till exempel genom biologisk mångfald. KRAV utgår ifrån ekologiska grundprinciper, men driver utvecklingen av hållbara livsmedel.

– KRAV är av kött och blod. Genom KRAV kan man engagera sig och påverka, både som lantbrukare, konsument och medlem. KRAV har dessutom redan svar på de trender som kommer nu inom hållbarhet – när du köper KRAV kan du få både närproducerat och vegetariskt, men med ett extra lager av insatser för hållbarhet. Det är ett perspektiv vi har haft från start, säger Linus.

Se filmen när Linus tatuerar in KRAV-märket

Dela sidan