Mjölkproduktion

Frågor och svar

Vad säger KRAVs regler om kalvar?

Svar
 • Kalven ska dia i minst ett dygn och därefter dricka helmjölk i minst 12 veckor.
 • Kalvarna ska hållas i grupp senast från andra levnadsveckan.
 • Eftersom djuren inte får behandlas förebyggande krävs det en medveten betesstrategi och helst parasitfritt åkermarksbete till förstagångsbetarna.

Vad finns det för krav på fodret?

Svar
 • Allt foder ska vara KRAV-godkänt.
 • Du ska ge djuren fri tillgång till grovfoder.
 • Under tre månader tidigt i laktationen får du ge max 50 procent kraftfoder, därefter max 40 procent.
 • Minst 60 procent av fodret ska du odla själv eller i samarbete med en eller flera KRAV-certifierade gårdar.
 • För övriga nöt på gården ska självförsörjningsgraden av foder vara 75 procent.

Hur stor yta i stallet får vara spaltgolv?

Svar
 • Högst hälften av golvytan får vara spaltgolv.

Ska alla djur gå i lösdrift?

Svar
 • Ja, grundregeln för ekologisk produktion är att ekologiska djur ska ha tillräckliga ytor för rörelsefrihet och möjlighet att utveckla naturliga sociala beteenden.
 • Men det finns undantag för uppbundna nötkreatur. I besättningar med maximalt 50 vuxna nötkreatur får vuxna hondjur hållas uppbundna under stallperioden, förutsatt att de rastas utomhus minst 2 gånger per vecka. Läs mer i regel 5.2.4.9 på regler.krav.se

Vad finns det för krav på betet?

Svar
 • Under betesperioden ska korna kunna beta minst 6 kg ts varje dag.
 • Du ska även arbeta för att mjölkkorna ska vistas på bete större delen av dygnet, det vill säga minst 12 timmar per dygn.
 • I ytterligare minst två månader ska korna vara ute minst en del av dagen.

Hur påverkar den nya EU-förordningen 2018/848 KRAVs regler?

Svar

Foder som är tillåtetbedömda?

Svar
 • Fodermedel som har kontrollerats av ett certifieringsorgan och är KRAV-certifierade samt fodermedel som är tillåtetbedömda av FiBL enligt KRAVs regler får användas i KRAV-certifierad djurhållning. Du hittar dessa produkter listade på Insatslista.se