FÖRÄDLING

Frågor och svar

Vad gäller för ekologiska ingredienser från andra länder?

Svar
  • Ekologiska ingredienser från andra länder ska uppfylla KRAVs tilläggskrav, för till exempel djuromsorg och social rättvisa, för att få räknas som KRAV-certifierade.

Får bestrålade kryddor användas?

Svar
  • Nej

Får ingredienser eller ämnen som är framställda med GMO användas?

Svar
  • Inga ingredienser eller ämnen som är framställda med hjälp av GMO får användas.

Hur många procent KRAV-certifierade råvaror måste en sammansatt produkt bestå av?

Svar
  • Minst 90 % av innehållet ska vara KRAV-certifierat, och övriga ingredienser av jordbruksursprung ska vara EU-ekologiska.
  • Om du har fått godkännande från Livsmedelsverket, får du använda upp till 5 % av en viss konventionell ingrediens.

Vilka tillsatser, processer och processhjälpmedel får användas?

Svar
  • Enbart naturliga aromer är tillåtna.
  • Bilaga 2 i KRAVs regelbok listar de tillsatser som är tillåtna.
  • Tillåtna processer och processhjälpmedel finns i KRAVs regler kapitel 9 Livsmedelsförädling.