Nyheter

Överskott på vissa ekologiska råvaror enligt rapport

30 nov, 2020

hero_vete4

Efter flera år av stark tillväxt, har efterfrågan på ekologiska produkter bromsat in, vilket har givit ett överskott på vissa ekologiska råvaror. Enligt en rapport från analysföretaget Agrovektor har det lett till att mervärdet för KRAV-certifierad produktion i lantbruksledet har sjunkit med 700 miljoner kronor det senaste året. Samtidigt ökar konsumenternas intresse för de mervärden som ekologisk produktion omfattar, vilket bland annat märks hos näthandelsbutikerna.

Värdeminskningen på KRAV-märkt produktion är främst kopplad till ett lägre tillägg på KRAV-märkt mjölk till lantbrukarna och en pressad merbetalning på ekospannmål, enligt Agrovektors rapport. Trots detta konstateras i rapporten att lönsamheten generellt är god i ekologiska jordbruk. Dessutom att KRAV-certifiering är ett av de få mervärden inom svenskt jordbruk som i praktiken lyckats tillföra ett reellt ekonomiskt mervärde tillbaka till lantbrukaren, även om detta har minskat det senaste året.

– Det är sorgligt och märkligt att försäljningen av ekologiskt minskar, samtidigt som vi vet av SIFO-undersökningar att det finns ett ökande intresse bland konsumenter för de mervärden som KRAV-märkt mat står för, som biologisk mångfald, djurvälfärd och mindre klimatpåverkan. För när det är enkelt att hitta ekologiska produkter, som i näthandelsbutikerna, så väljer många konsumenter att handla KRAV-märkt och ekologiskt, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

Enligt EkoWebs senaste marknadsrapport har två näthandelsbutiker i Sverige där konsumenterna kan filtrera på ”ekologiskt” ökat sin försäljning av ekologiska varor med 20 procent från 2018 till 2019. Förra året utgjorde ekologiska varor 16-25 procent av deras försäljning.

I Agrovektors rapport anges de senaste två årens goda skördar i hela Europa tillsammans med ett generellt minskat intresse för mejeriprodukter och en sjunkande efterfrågan på ekologiska varor, vara förklaringen till det sjunkande mervärdet. Följden har blivit en ökad prispress på företag som säljer KRAV-märkt och ekologiskt och att ekobönder får mindre betalt för sina produkter.

En av KRAVs viktiga kunder, Saltå Kvarn, reagerar i ett pressmeddelande på uppgifterna i Agrovektors rapport. Vd Jonas Regnér menar att grundproblemet är att konventionellt odlad mat kostar för lite i förhållande till den miljöpåverkan och återställningskostnad produktionssättet medför. Detta leder till att både bönder och ekologiska producenter som Saltå Kvarn kommer i kläm.

– Även vår långsiktighet förutsätter att konsumenten är upplyst och har betalningsviljan att göra hållbara ekologiska val. Att välja ekologiskt är ju både en smakfråga och en samvetsfråga som handlar om vilken planet vi vill överlämna till kommande generationer. För oss känns det extra bra att bidra till hållbarare svenskt jordbruk, miljö och planet – och den känslan vill vi också att alla som handlar Saltå Kvarns produkter ska känna, säger Jonas Regnér.

Samtidigt som det finns ett överskott på ekologisk spannmål, råder det enligt Agrovektors rapport brist på ekologiska grönsaker och frukt.

Dela sidan