Butik

Frågor och svar

Hjälp med marknadsföring av KRAV?

Svar
 • I KRAVs säljpaket för butiker och andra som säljer KRAV-märkta produkter har vi samlat marknadsföringsmaterial, hyllkantsvippor och etiketter samt en inspirationsfilm. Läs mer om Säljpaketet.

Vad gäller vid försäljning av produkter i lösvikt i butik?

Svar

Vilka regler gäller om jag butikspackar livsmedel?

Svar
 • Butiker som packar och märker livsmedel med KRAVs varumärke ska vara certifierade för Kapitel 9.

Vad innebär avvecklingen för butik?

Svar
 • Själva butikscertifieringen kommer avvecklas och butiker kommer kunna sälja förpackade KRAV-märkta livsmedel utan att ha någon särskild certifiering.
 • Om du som butik däremot packar och märker livsmedel med KRAVs varumärke ska du vara certifierad för Livsmedelsförädling.
 • Trots avvecklingen av butiksreglerna kommer KRAV fortsätta arbetet mot butik, och genom de nya mer användarvänliga reglerna vill vi bidra till att öka utbudet av KRAV-märkta produkter.

Varför avvecklas KRAV-certifieringen för butik?

Svar
 • Under 2019 togs beslut att avveckla KRAVs regler för butik, kapitel 14.
 • Detta grundar sig i att dagligvaruhandeln idag har större möjligheter att driva hållbarhetsarbetet i butik mot för tjugo år sedan, när våra butiksregler infördes.
 • Istället kommer KRAV fokusera på att underlätta för konsumenterna att göra hållbara val och detta genom att bland annat lyfta fram KRAV-märkta produkters mervärden på ett sätt som gagnar butikerna.

Vilka regler gäller för e-handel?

Svar
 • E-handel ses som en digital butik och så länge det endast rör sig om förpackade KRAV-märkta produkter krävs ingen certifiering.
 • Vid försäljning av produkter i lösvikt utan styckemärkning krävs en KRAV-certifiering.
 • Om e-handel däremot packar och märker produkter som sedan säljs till konsumenter via webben ska de vara certifierade för Livsmedelsförädling.
 • Registrering för varumärkesanvändning är inte tillämpbart för e-handeln.

Vilka regler gäller för gårdsbutiker?

Svar
 • Du som är lantbrukare och har en butik, där du köper in andras produkter som du säljer under eget namn, ska vara certifierad.
 • Om du som lantbrukare enbart säljer egna produkter i din butik, behöver du inte vara certifierad.