Butik

Frågor och svar

Vad innebär avvecklingen för butik?

Svar
  • Själva butikscertifieringen kommer avvecklas och butiker kommer kunna sälja förpackade KRAV-märkta livsmedel utan att ha någon särskild certifiering.
  • Om du som butik däremot exempelvis butikspackar kött eller hanterar oförpackade livsmedel eller livsmedel som saknar styckmärkning behöver du vara certifierad för förädling, kapitel 9.
  • Trots avvecklingen av butiksreglerna kommer KRAV fortsätta arbetet mot butik, och genom de nya mer användarvänliga reglerna vill vi bidra till att öka utbudet av KRAV-certifierade produkter.

Varför avvecklas KRAV-certifieringen för butik?

Svar
  • Under 2019 togs beslut att avveckla KRAVs regler för butik, kapitel 14.
  • Detta grundar sig i att dagligvaruhandeln idag har större möjligheter att driva hållbarhetsarbetet i butik mot för tjugo år sedan, när våra butiksregler infördes.
  • Istället kommer KRAV fokusera på att underlätta för konsumenterna att göra hållbara val och detta genom att bland annat lyfta fram KRAV-märkta produkters mervärden på ett sätt som gagnar butikerna.

Vilka regler gäller för e-handel?

Svar
  • E-handel ses som en digital butik och så länge det endast rör sig om förpackade KRAV-märkta produkter krävs ingen certifiering.
  • Om e-handel däremot packar och märker produkter samt hanterar produkter i lösvikt som sedan säljs till konsumenter via webben ska vara certifierade för Kapitel 9 Förädling.

Vilka regler gäller för gårdsbutiker?

Svar
  • Du som är lantbrukare och har en butik, där du köper in andras produkter som du säljer under eget namn, ska vara certifierad.
  • Om du som lantbrukare enbart säljer egna produkter i din butik, behöver du inte vara certifierad.