Nyheter

KRAV tar bort hänvisning till WWF:s guider

2 sep, 2022

fiskguiden-1662110076

KRAV kommer från och med 2023 att ta bort hänvisningarna till WWF:s Fiskguiden och Köttguiden i sina restaurangregler. WWF:s guider ger bra vägledning för konsumenter, men fungerar inte längre i KRAVs regler så som det var tänkt.

KRAV har sedan länge hänvisat till WWF:s Fiskguiden och sedan 2022 även till Köttguiden i reglerna för KRAV-certifierade restauranger. På det sättet har KRAV velat styra vilka livsmedel som får serveras på en KRAV-certifierad restaurang utöver ekologiska, KRAV-märkta och andra hållbara livsmedel (MSC-märkt fisk och skaldjur, svenskt viltkött utom ren).

KRAV anser att WWF genom sina guider utför ett viktigt och angeläget arbete, när det gäller att upplysa och guida konsumenter till en mer hållbar konsumtion. Men efter förändringar som har gjorts i WWF:s guider på senare tid har det blivit tydligt för KRAV att guiderna skapar otydlighet och oförutsägbarhet för de KRAV-certifierade restaurangerna, och att guiderna därför inte längre fyller den funktion som KRAV avsåg från början.

Det hållbarhetsarbete som KRAVs restaurangregler innebär, gäller inte bara regler för den mat som serveras på restaurangerna. Med en KRAV-certifiering ska restaurangerna också arbeta för att minska sitt matsvinn och bedriva ett övergripande miljöarbete som exempelvis omfattar användning av miljömärkta rengöringsmedel och förnybar el.

Dela sidan