Nötkött

KRAV-märkta nötkreatur, det vill säga kor, tjurar, och ungdjur får vara ute och beta under en stor del av sommarhalvåret. De äter mycket gräs och annat grovfoder som är nyttigt för idisslare.

hero_ryggbiff

Det är skillnad på ko och ko. På en KRAV-märkt gård bidrar nötkreaturen med otroligt många nyttor som djur, natur och människor behöver. Deras foder är producerat helt utan naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel och minst 70 procent av mjölkkornas och 75 procent av de övriga nötkreaturens foder odlas lokalt. De KRAV-märkta djuren bidrar också till bördiga jordar, eftersom man använder deras gödsel som är rik på näringsämnen.

 

BRA SAKER MED KRAV-MÄRKT NÖTKÖTT

  • Djur som blir sjuka ska få behandling men det är inte tillåtet att medicinera förebyggande.
  • När djuren betar bidrar de till att hålla landskapet öppet och att gynna den biologiska mångfalden.
  • Djuren äter bara KRAV-godkänt foder varav minst 70 procent av mjölkkornas och 75 procent av de övriga nötkreaturens foder odlas lokalt.
  • KRAV-godkänt foder är bra för miljön och vattnet eftersom kemiska naturfrämmande bekämpningsmedel inte är tillåtet.
  • Djuren äter mer av sådan mat som de är skapade för – gräs, klöver, hö och ensilage.

Mer om KRAV-märkt kött