Forskningsrön

En miljon dör av kemikalier

28 sep, 2012

hero_glyfosat

En av de fem vanligaste dödsorsakerna i världen är att förgiftas av kemikalier från industri och jordbruk. Över en miljon människor dör varje år på detta sätt.

Det framkommer i en ny rapport från FNs miljöprogram UNEP som menar att det krävs brådskande åtgärder för att minska de växande hälso- och miljöriskerna från kemikalierna.

Rapporten säger att riskerna förstärks av att produktion, användning och avfallshantering flyttas från utvecklade länder till tillväxt-och utvecklingsekonomier, där skyddsåtgärder och regler ofta är svagare. Rapporten lyfter bland annat fram en trefaldigt ökad dödlighet för gravida kvinnor i Sudan som kommer i kontakt med bekämpningsmedel i lantbruket.

Rapporten beräknar också att mellan 2005 och 2020 kommer den sammanlagda kostnaden för sjukdom och skador knutna till kemiska bekämpningsmedel i småskaligt jordbruk i Afrika söder om Sahara att nå 600 miljarder kronor.

Källa:

  • UNEP News Centre

Dela sidan