Nyheter

Remiss: Allmänna regler för certifiering

2 mar, 2022

hero_grisarbokar

KRAV gör en översyn av kapitel 2 efter reaktioner och förslag som har tagits fram efter kritiken mot KRAVs certifieringssystem under 2021.

Trots att KRAV bedömer att kontrollen av KRAVs regler fungerar bra överlag, finns ett behov av att se vilka möjligheter vi har att förbättra våra regler för att fånga upp KRAV-certifierade aktörer med omfattande brister så tidigt som möjligt.

KRAVs styrelse har därför beslutat att vissa av reglerna i kapitel 2, Allmänna regler för certifiering, ska ses över.

Tiden för att svara på remissen har gått ut. När vi har aktuella remisser publiceras de på sidan Aktuella remisser.

Dela sidan