Forskningsrön

Flyttfåglar hotas av insektsmedel

14 sep, 2019

Även fåglar kan skadas av insektsmedel som innehåller imakloprid. Kanadensiska forskare har upptäckt att flyttfåglar som utsätts för medlet tappar i vikt och stannar kvar länge för att kompensera detta. Det innebär att deras flytt blir försenad, vilket minskar deras möjligheter att överleva och föröka sig. Studien som som nyligen publicerades i Science gjordes på vitkronad sparv, en vanlig nordamerikansk art.

Imakloprid är en neonikotinoid som används mot skadeinsekter. Redan tidigare är det känt att neonikotinoider är farliga för bland annat humlor och vildbin. Inom EU är det förbjudet att använda imakloprid i utomhusodlinar, men dispens kan ges i undantagsfall.

Källa:

Dela sidan