Erbjudanden

KRAV arbetar ständigt med att hitta nya intressanta samarbeten som kan gynna de verksamheter som är KRAV-certifierade, det kan handla om allt från förmånliga priser på elavtal till att delta i attraktiva nätverk.

Telge Energi

KRAV och Telge Energi har ett pågående partnerskap för att erbjuda KRAVs kunder inom lantbruk, förädling och restaurang förmånliga avtal på förnybar el och andra närliggande tjänster såsom solcellspaket och klimatsmart belysning.

Enligt KRAVs regler ska certifierade lantbrukare, förädlingsföretag och restauranger enbart använda förnybar el.
Telge Energi är ett elbolag från Södertälje som bara har el från sol, vind och vatten, märkt med Bra Miljöval. Målet är att göra Sverige till förbilden inom hållbarhet.

Tillsammans med Telge Energi vill vi stötta kunder som vill bli mer självförsörjande på el. Telge Energi hjälper till med planering, installation och administration kring processen med elcertifikat samt även med att söka investeringsstöd. Dessutom kan man få hjälp med energikartläggning och helhetslösningar för LED-belysning samt laddstationer för elbilar.

Läs mer om samarbetet på telgeenergi.se

TheFork

KRAV och TheForks samarbete erbjuder KRAVs kunder inom restaurangnäringen förmånliga avtal på TheForks boknings-app och tjänster.

TheFork är en väletablerad restaurangguide och ett värdefullt bokningsverktyg och vi hoppas att ännu fler nu får upp ögonen för KRAV-certifierade restauranger och KRAVs mervärden, genom att KRAV-certifierade restauranger är synliga i denna applikation.

KRAV har ett samarbete med TheFork, en välkänd bokningstjänst och guide för restauranger över hela världen. I TheForks boknings-app finns ”KRAV” som en urvalsmöjlighet, vilket betyder att restauranggäster enkelt kan hitta certifierade restauranger i TheForks app. Och genom samarbetet får KRAV-certifierade restaurangerna förmånliga rabatter och möjlighet till ökad synlighet genom det förmånliga erbjudandet TheFork ger KRAV-certifierade restaurangerna. Genom erbjudandet får restaurangen tillgång till programvaran TheFork Manager kostnadsfritt i två månader och fortsatt 50% lägre månadsavgift därefter.

Läs mer om The Fork

Hållbara restauranger

Nätverket Hållbara Restauranger finns för att skapa insikt och öka kunskapen om hållbarhet i restaurangbranschen. KRAV kan genom deltagandet i nätverkets styrgrupp också vara med att driva på och få igång dialogen kring hållbarhetsfrågor inom restaurangbranschen.

De restauranger som är medlemmar i nätverket åtar sig att bland annat att öppet redovisa hållbarhetsstatus utifrån vissa kriterier och områden, ha en aktivitetsplan för förbättringar utifrån dessa områden. Personalen ska vara kunnig och informerad kring relevanta hållbarhetsfrågor.

Som KRAV-certifierad restaurangverksamhet erhåller man 10% på nätverkets medlemsavgift.

Läs mer om nätverket