Pressmeddelanden

Färre KRAV-märkta ägg på påskbordet

16 apr, 2019

Färre KRAV-märkta ägg på påskbordet

Försäljningen av KRAV-märkta ägg har sjunkit med 4 procent under de senaste två åren, visar nya siffror från Nielsen. Detta trots att försäljning av ägg i dagligvaruhandeln samtidigt har ökat med 6 procent.

– Att färre svenskar väljer KRAV-märkta ägg får konsekvenser för både hönsen, miljön och de svenska lantbrukare som investerat i anläggningar med hög djurvälfärd. Utvecklingen stämmer inte överens med det ökande engagemanget för djurvälfärd och de växande miljöproblemen, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

Färsk statistik från Nielsen visar att försäljningen av KRAV-märkta ägg i dagligvaruhandeln har sjunkit med 4 procent under de två senaste åren. Av den totala mängden ägg har andelen KRAV-märkta ägg minskat från 19 till 17 procent.* Under påsken 2018 var endast 8,5 miljoner sålda ägg KRAV-märkta, av totalt 50 miljoner sålda ägg.**

Produktionen av KRAV-märkta ägg skiljer sig på flera sätt från övriga ägg. Hönsen på en KRAV-godkänd gård får gå ute på sommarhalvåret och picka och sprätta. Inomhus har hönsen mer utrymme att röra sig på och de får foder som odlats utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

– Vi vet att svenska konsumenter vill att matproducenter ska ta stor hänsyn både till djurens välbefinnande och till miljön. Jag hoppas att det engagemanget också visas varje dag i butiken, säger Anita Falkenek.

* Källa: Nielsen ScanTrack, TOTAL DVH, Kalenderåren 2016–2018, värdetrend- & andelar
** Källa: Svenska ägg

Dela sidan