Nationella riktlinjer

Här kan du läsa om hur EU:s förordningar för ekologisk produktion tillämpas i Sverige.

hero_getter

I Jordbruksverkets åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel pekas ”långsiktiga spelregler” ut som en viktig åtgärd. Det innefattar bland annat att ta fram en tydlig och mer användarvänlig version av hur EU-förordningarna för ekologisk produktion ska tillämpas i Sverige. I åtgärdsplanen betonas också behovet av att utveckla konceptet.

KRAV har tillsammans med LRF och Ekologiska Lantbrukarna sökt och fått medel från Jordbruksverket för att tillsammans med branschen utveckla Nationella Riktlinjer för ekologisk produktion under åren 2018-2024 (till 31 mars). Arbetet leds av en styrgrupp där KRAV, LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Livsmedelsföretagen och Svensk dagligvaruhandel ingår.

Projektet pågår och innehållet kompletteras allt eftersom myndigheterna gör bedömningen att riktlinjerna är i enlighet med EU-förordningen. Helt uppdaterade riktlinjer kommer att bli klara under 2024.

Syfte

Syftet är att alla som håller på med eller är intresserade av att börja med ekologisk produktion, hantering, förädling, marknadsföring eller servering ska få en mer användarvänlig beskrivning över EU:s regler för ekologisk produktion.

Avgränsningar

Påverkansarbetet på förslag till ändringar av de ekologiska förordningarna eller svensk lagstiftning om ekologisk produktion görs inte i det här projektet.

Projektbeskrivning

Projektet leds av en styrgrupp där LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Svensk dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och KRAV ingår. Ekologiska Lantbrukarna är projektledare för projektet sedan september 2020. Tillämpningsfrågor diskuteras av tillämpningsrådet som består av personer från olika delar av branschen, och sedan remissas. Därefter skickas förslagen till Jordbruksverket och Livsmedelsverket för granskning.

Tillämpningsrådets deltagare hittar du här

Projektet består av olika delprojekt

Hittills i projektet så har vissa delprojekt avslutats. Bland annat har vi uppdaterat och publicerat: 

I projektet jobbar vi nu vidare med:

Process för framtagande av nationella riktlinjer

Den nya uppdaterade versionen kan nu publiceras och kommuniceras till branschen, vilket idag görs via nationellariktlinjer.ekofakta.se för att enklare sprida riktlinjerna, för bättre tillgänglighet och för bättre sökmöjligheter bland reglerna. Här kan man även ladda ner hela versionen som PDF om man vill.

Senaste versionen av Nationella riktlinjer

Senast uppdaterad version av Nationella riktlinjer hittar du på nationellariktlinjer.ekofakta.se.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter, mejla nationellariktlinjer@ekolantbruk.se.

Styrgruppen för nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Jonas Carlberg

Affärsområdeschef Lantbruk, KRAV (ordförande)

Sofia Sollén Norrlin (föräldraledig)

Verksamhetsledare, Ekologiska Lantbrukarna

Amanda Björksell

Näringspolitisk expert hållbarhet & miljö, LRF

Mona Lauermann Orheden

Samordnare Produktsäkerhet och Livsmedelslagstiftning, Svensk Dagligvaruhandel

Marie Rydén

Näringspolitisk expert, Livsmedelsföretagen

Tillämpningsrådet för nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Josefine Johansson Zuazu, projektledare

Jobbar med regelfrågor och internationellt arbete på Ekologiska Lantbrukarna

Sophie Albrektsson

Program Manager Food and Agri Nordics /Lead Auditor Business Assurance, Intertek

Eve Roubinet

Marknads- och regelutvecklare, KRAV

Pär Lindqvist

Revisor, Kiwa, lantbrukare och ordförande Ekologiska Lantbrukarna i Uppland