Nationella riktlinjer

Här kan du läsa om hur KRAV tillämpar förordningarna för ekologisk produktion i Sverige.

I Jordbruksverkets åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel pekas ”långsiktiga spelregler” ut som en viktig åtgärd. Det innefattar bland annat att ta fram en tydlig version av hur EU-förordningarna för ekologisk produktion ska tillämpas i Sverige. I åtgärdsplanen betonas också behovet av att utveckla konceptet.

KRAV har tillsammans med LRF och Ekologiska Lantbrukarna sökt och fått medel från Jordbruksverket för att tillsammans med branschen utveckla Nationella Riktlinjer för ekologisk produktion. Arbetet leds av en styrgrupp där KRAV, LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Livsmedelsföretagen och Svensk dagligvaruhandel ingår.

Syfte

Syftet är att alla som håller på med eller är intresserade av att börja med ekologisk produktion, hantering, förädling, marknadsföring eller servering ska veta vad som gäller samt hur och när det går att påverka tillämpningen.

Avgränsningar

Påverkansarbetet på förslag till ändringar av de ekologiska förordningarna eller svensk lagstiftning om ekologisk produktion görs inte i det här projektet.

Projektbeskrivning

Projektet leds av en styrgrupp där LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Svensk dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och KRAV ingår. LRF är projektledare för projektet sedan augusti 2019. Tillämpningsfrågor ska diskuteras av tillämpningsrådet som består av personer från olika delar av branschen, och sedan remissas. Därefter skickas förslagen till Jordbruksverket och Livsmedelsverket för granskning.

Tillämpningsrådets deltagare hittar du här

Projektet består av olika delprojekt

Uppdatering och publicering av:

  • Nationella riktlinjer 2020.
  • Nationella riktlinjer 2021, anpassning mot nya förordning 848/2018.
  • Vad gäller för butik och distanshandel?
  • Process för tillåtetbedömning för insatsmedel.
  • Hitta en digital lösning för att göra de Nationella riktlinjerna tillgängliga och attraktiva.
  • Vad gäller för Restaurang och storkök?

Senaste versionen av Nationella riktlinjer

Senast uppdaterad version av Nationella riktlinjer (version 5 – 2019) hittar du på LRFs webbplats.

Där finns också en lista på tillåtetbedömda gödsel- och jordförbättringsmedel.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter, mejla nationellariktlinjer@ekolantbruk.se.

Enkätutvärdering av de Nationella Riktlinjerna för ekologisk produktion

Vi vill nu med hjälp av dig få inspel om framtida utveckling av riktlinjerna. Därför går vi nu ut med en enkät för att förstå betydelsen av de Nationella Riktlinjerna hos er som användare. Enkäten tar cirka fem minuter att fylla i. Enkäten kommer finnas tillgänglig till mitten av januari.

Svara på enkäten via Survey Monkey

Styrgruppen för nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Cecilia Lenbäck

Affärsområdeschef Livsmedel, KRAV (ordförande)

Sofia Sollén Norrlin

Verksamhetsledare, Ekologiska Lantbrukarna

Auni Hamberg

Marknadsutvecklare Livsmedel, LRF

Mona Lauermann Orheden

Samordnare Produktsäkerhet och Livsmedelslagstiftning Svensk Dagligvaruhandel

Marie Rydén

Näringspolitisk expert, Livsmedelsföretagen

Tillämpningsrådet för nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Josefin Johansson Zuazu

Jobbar med regelfrågor och internationellt arbete på Ekologiska Lantbrukarna

Carin Bolander

Marknads- och regelutvecklare djurhållning och slakt, KRAV

Eric Svensson

Regulatory & Scientific Affairs Senior Specialist, Nestlé

Karin Levall

Manager of Regulatory Affairs, Oatly

Annica Hansson Borg

Miljö, kvalitet och hållbarhetschef på Bergendahls Food /City Gross (suppleant)

Sophie Albrektsson

Program Manager Food and Agri Nordics /Lead Auditor Business Assurance, Intertek,

Sofia Trattner

Kvalitetsspecialist, Coop

Inger Lidegran

Revisor, Kiwa