Debatt

Ekologiska inköp ger oftare svensk mat

1 feb, 2023

vardagasilverpark-9_1600x1068-1675243418

Enligt en nyhetsartikel i Jönköpings-Posten 20 januari i år ska Habo kommun dra ner på inköpen av ekologisk mat, och i stället handla lokalt och regionalt producerad och framförallt svensk mat. Men man behöver inte välja mellan ekologiskt och svenskt. Den rapportering som Sveriges kommuner själva gör till föreningen Ekomatcentrum, visar att ekologiskt inköpt mat oftare är producerad i Sverige. 

I exempelvis Borlänge var 67 procent av inköpt mat ekologisk 2021, och 48 procent av all mat var både ekologisk och svensk. I Bollebygd var 50 procent av inköpt mat ekologisk, och 42 procent av all mat var både ekologisk och svensk.   

Sverige är bäst i världen på ekologiska inköp till skolrestauranger och äldreboenden. I genomsnitt är inköpsandelen av ekologisk mat inom den offentliga sektorn totalt 38 procent. Det finns i Sverige ett inriktningsmål om att 60 procent av livsmedelskonsumtionen i offentlig sektor ska vara ekologisk till år 2030. Men redan 2021 låg åtta kommuner över den nivån, däribland Örebro på 71, Malmö på 70 och Lund på 68 procent.  

Ekologisk mat produceras utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Mjölken och köttet kommer då från djur som har levt ett naturligt djurliv, varit ute mycket och betat flera månader på somrarna, och i övrigt fötts upp på foder som inte har besprutats med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. 

Genom att välja ekologisk mat gynnar man biologisk mångfald och bidrar till god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan och bättre arbetsvillkor. Det betyder också att odlarna slipper hantera giftiga kemikalier och att det blir mindre rester av bekämpningsmedel i maten på barnens och de äldres tallrikar. 

Orsaken till att Habo ska dra ner på de ekologiska inköpen är att de behöver spara. Ja, ekologisk mat är ofta – men inte alltid – dyrare än annan mat. Det beror på att den är mer kostsam att producera. Men det finns många exempel på kommuner som klarar av en hög andel ekologiska inköp inom sin befintliga budget, som exempelvis Lunds kommun som köper ekologiskt till 68 procent och Kristianstads kommun vars ekoinköp ligger på 42 procent.  

De kommuner som satsar på ekologiska inköp och lyckas hålla sin budget, har utarbetat lyckosamma strategier. Här är några exempel: 

  • Matlagning från grunden – inga halvfabrikat köps in 
  • Avtal med lokala ekologiska producenter av kött, potatis och grönsaker 
  • Mer grönsaker och baljväxter, mindre kött 
  • Kött från ekologiskt uppfödda kor ägda av kommunen 
  • Svenska grönsaker efter säsong 
  • Rester tas tillvara och matsvinnet minimeras  
  • Studiebesök i andra skolor kan ge tips på goda vegetariska maträtter 

I många kommunala kök jobbar man vidare med ekologiska inköp fastän politikerna har gått ifrån de ekologiska målen eller där ekologiska mål aldrig har funnits. Men de flesta som arbetar med måltiderna betonar ändå hur viktigt det är för dem att ha stöd och engagemang i hållbarhetsfrågor från sin ledning. 

Staffan Carlberg, Marknads- och regelutvecklare restauranger och storhushåll på KRAV

Debatten publicerades i Jönköpings-Posten 1 februari 2023

Dela sidan