Bli KRAV-certifierad

Vad roligt att du är intresserad av att KRAV-certifiera din verksamhet! Välkommen att bli en av flera tusentals företagare i Sverige som är med och bidrar till en mer hållbar livsmedelskedja.

Steg för steg till KRAV-certifiering

1. Skaffa kunskap

Ta reda på vad som gäller för att din verksamhet ska kunna bli KRAV-certifierad. Läs till exempel våra vanligaste frågor och svar för olika produktionsområden.

Kontakta gärna KRAV eller ett certifieringsorgan för att få hjälp.

Titta gärna på vår utbildningsfilm om KRAV. Fler utbildningar finns på sidan Webbutbildningar.

2. Anpassa

Gör de förändringar som behövs.

På sidan Stöd och verktyg hittar du olika hjälpmedel inför och under certifiering, som olika checklistor och mallar.

3. Registrera dig

Registrera dina företagsuppgifter i portalen Mitt KRAV.

Kontakta och teckna avtal med ett certifieringsorgan. Här finner du en lista med certifieringsorgan.

Alla som vill bli ekologiska producenter i EU ska anmäla det till sin behöriga myndighet. Det betyder att du som vill bli KRAV-certifierad efter 1 januari 2022 också ska anmäla dig till Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets register över ekologiska aktörer. Detta gäller dock inte de regelområden som inte omfattas av EU-förordningen, det vill säga det gäller inte för produktionshjälpmedel, restaurang och storhushåll eller fiske. Här kommer vi att publicera en länk till registret eller mer information när vi vet mer.

4. Inledande kontroll

En revisor från certifieringsorganet gör en inledande kontroll vilket innebär att hen gör en kontroll av din verksamhet för att se att du/den lever upp till KRAVs regler. Hittar revisorn avvikelser mot KRAVs regler har du normalt sett 28 dagar på dig att åtgärda dem.

5. Certifiering

När du har fått ditt certifikat är du KRAV-certifierad. Välkommen!

6. Betala licenskostnad

Du betalar en årlig licensavgift till KRAV. Du betalar också avgifter till certifieringsorganet.

Omställning lantbruk - Så lång tid tar det

Växtodling

Ettåriga grödor, vallar och beten

 • För ettåriga grödor behövs två års omställning då du sköter växtodlingen enligt KRAVs regler innan du kan så den gröda som ska bli KRAV-certifierad.
 • För etablerade vallar och beten är det två års omställning innan skörden blir KRAV-certifierad.
 • Foder skördat från mark under omställning får i viss mån användas till KRAV-certifierade djur.

Exempel på tidsplan:

 • År 1: Du anmäler marken för omställningsstart till certifieringsorganet före vårbruket.
 • År 2: Beten och foder som du skördar kan du i viss mån använda eller sälja till KRAV-certifierade djur.
 • År 3: Ettåriga grödor som du sår på våren, vallar och beten kan du skörda som KRAV-certifierade. Höstsäd som du sådde år 2 är däremot inte KRAV-certifierad vid skörd.
 • År 4: Höstsäd som du sått år 3 kan du skörda som KRAV-certifierad.

Utsäde

 • Under 2020 kan du odla KRAV-certifierat utsäde på mark under omställning om du anmäler marken till omställning och påbörjar omställningstiden innan sådd av utsädesgrödan.
 • Valllfrö och andra fleråriga grödor kan du skörda som KRAV-certifierat utsäde om du anmäler odlingen till omställning minst 12 månader innan skörd. Detta gäller även utsädesgröda som har anlagts hösten 2020.

Perenna grödor För fruktträd, bärbuskar och andra perenna grödor är omställningstiden tre år innan du kan skörda och sälja grödan som KRAV-certifierad. Från och med 1 januari 2021 ska julgranar odlas enligt KRAVs regler från plantering till skörd.

DET KAN GÅ SNABBARE

Om din mark har haft miljöersättning för ekologisk produktion eller för betesmarker och slåtterängar kan du få omställningstiden godkänd retroaktivt. Det gäller också för marker där du varken använt konstgödsel eller växtskyddsmedel de senaste tre åren. Från och med 1 januari 2021 krävs i detta fall bland annat ett fysiskt kontrollbesök från ditt certifieringsorgan.

Ägg

 • Under förutsättning att du köper in unghöns som uppfyller KRAVs regler, blir hönsen godkända direkt om du sköter dem enligt KRAVs regler.
 • Har du äggproduktion sedan tidigare går du in i certifieringen när du köper en ny omgång unghöns.
 • Karenstid för befintliga flockar är då 6 veckor.
 • Från och med karensstart ska du ge hönsen foder som är KRAV-certifierat eller som skördats från mark som varit i karens under minst 12 månader.
 • Bete, vallfoder och proteingrödor som skördats under markens första karensår får utgöra upp till 20 procent av den årliga fodergivan.
 • Därför är det tillåtet att släppa hönsen på bete som nyss lagts i karens.
Exempel på tidsplan med egenodlat foder
 • År 1: Du lägger om växtodlingen och startar karenstiden.
 • År 2: Tidigast 12 månader efter karensstart börjar du skörda karensfoder. När du har tillräckligt mycket godkänt foder börjar du med KRAV-certifierad äggproduktion.
Kravet på självförsörjning Även om du köper in KRAV-certifierat foder till hönsen måste du uppfylla kravet på 50 procents självförsörjning av foder.

Det gör du genom att lägga egen foderproducerande mark i karens eller genom att samarbeta med närliggande KRAV-certifierade gårdar om foder och gödsel.

Om din gård ligger i Norrland eller i skogs- eller mellanbygd, eller om du har en specialodling av exempelvis grönsaker och gödseln behövs i den egna odlingen, kan kravet på självförsörjning sänkas till en lägre nivå, dock lägst 20 procent.

Om du har EU-ekologisk äggproduktion Går du över från EU-ekologisk till KRAV-certifierad produktion kan hönsen bli KRAV-godkända direkt. Du kan då också ge dina KRAV-certifierade höns foder som tidigare skördats som EU-ekologiskt på din gård.
Rådgivning Åsa Odelros kan ge råd om KRAV-certifierad äggproduktion. Hon nås på tel. 0706-97 66 11 och e-post asa@odelros.se.

Gris

För att kunna producera KRAV-godkända grisar måste det finnas tillräckligt med godkänt foder.

Karenstiden för produktion av kött från grisar är sex månader. Grisar som föds under karenstiden får säljas som KRAV-godkända när sex månader gått från karensstarten. Från och med karensstart ska djuren utfodras med foder som är KRAV-godkänt, eller foder som skördats från mark som varit under omställning i minst 12 månader.

Exempel på tidsplan
 • År 1: Du lägger om växtodlingen och startar karenstiden.
 • År 2: Tidigast 12 månader efter karensstart börjar du skörda karensfoder. När du har tillräckligt mycket godkänt foder startar du karensen för grisarna. Sex månader senare kan du sälja grisköttet som KRAV-märkt.
Det kan gå snabbare
 • Om du köper in KRAV-godkänt foder är det möjligt att starta karensen för djuren tidigare.
 • Din grisproduktion kan då bli KRAV-godkänd redan efter sex månader.
 • Tänk på att du måste uppfylla kravet på 50 procents självförsörjning av foder.
 • Det gör du genom att lägga egen foderproducerande mark i karens eller genom att samarbeta med närliggande KRAV-certifierade gårdar om foder och gödsel.

Har du EU-ekologisk grisproduktion? Går du över från EU-ekologisk till KRAV-certifierad produktion räknas tiden som EU-ekologisk in i karenstiden om du har följt KRAVs regler för bete och utevistelse. Du kan då också ge dina KRAV-certifierade grisar foder som tidigare skördats som EU-ekologiskt på din gård.

Grönsaksodling

Ettåriga grödor
 • För ettåriga grödor ska det gå två omställningsår då du sköter växtodlingen enligt KRAVs regler innan du får så den gröda som ska bli KRAV-certifierad.
Utsäde
 • Du kan odla KRAV-certifierat utsäde på mark under omställning om du anmäler marken till omställning och påbörjar omställningstiden innan sådd av utsädesgrödan.
Perenna grödor
 • För fruktträd, bärbuskar och andra perenna grödor är omställningstiden tre år innan du kan skörda och sälja grödan som KRAV-certifierad.

DET KAN GÅ SNABBARE

Om din mark har haft miljöersättning för ekologisk produktion eller för betesmarker och slåtterängar kan du få omställningstiden godkänd retroaktivt. Detsamma gäller för marker där varken konstgödsel eller otillåtna växtskyddsmedel använts de senaste tre åren. Från och med 1 januari 2021 krävs i detta fall bland annat ett fysiskt kontrollbesök från ditt certifieringsorgan.

Kyckling

Bra att veta?
 • Du får köpa in konventionella kycklingar till din uppfödning om de är yngre än tre dygn.
 • Karenstiden för de konventionella kycklingarna är 10 veckor.
 • Du ska ge kycklingarna foder som är KRAV-certifierat eller som skördats från mark som varit i karens under minst 12 månader.
 • Bete, vallfoder och proteingrödor som skördats under markens första karensår får utgöra upp till 20 procent av den årliga fodergivan.
 • Därför är det tillåtet att släppa kycklingarna på bete som nyss lagts i karens.
Exempel på tidsplan med egenodlat foder
 • År 1: Du lägger om växtodlingen och startar karenstiden.
 • År 2: Tidigast 12 månader efter karensstart börjar du skörda karensfoder. När du har tillräckligt mycket godkänt foder börjar du med KRAV-certifierad kycklingproduktion.
Kravet på självförsörjning
 • Du får köpa in KRAV-certifierat foder till kycklingarna men måste uppfylla kravet på 50 procents självförsörjning av foder.
 • Det gör du genom att lägga egen foderproducerande mark i karens eller genom att samarbeta med närliggande KRAV-certifierade gårdar om foder och gödsel.
 • Om din gård ligger i Norrland eller i skogs- eller mellanbygd, eller om du har en specialodling av exempelvis grönsaker och gödseln behövs i den egna odlingen, kan kravet på självförsörjning sänkas till en lägre nivå, dock lägst 20 procent.
Rådgivning

Åsa Odelros kan ge råd om KRAV-certifierad kycklingproduktion. Hon nås på tel. 0706-97 66 11 och e-post: asa@odelros.se.

Lamm

För att driva en KRAV-godkänd lammproduktion måste det finnas tillräckligt med KRAV-godkänt foder.
 • Du ska sköta djuren enligt KRAVs regler i sex månader innan du kan sälja lammköttet som KRAV-certifierat.
 • Detta kallas för karenstid.
 • Lamm som föds under karenstiden får du sälja som KRAV-certifierade när sex månader gått från karensstarten.
 • Från och med karensstart ska du ge djuren KRAV-certifierat foder eller karensfoder som skördats minst 12 månader efter markens karensstart.
Du som har konventionell växtodling – 24 månader
 • Om din växtodling inte är certifierad sen tidigare kan samtidig omläggning av mark och djur vara ett alternativ.
 • Karenstiden blir då 24 månader både för djur och mark.
 • Djuren ska då huvudsakligen utfodras med foder som ingår i omläggningen, men befintligt konventionellt foder får användas, förutsatt att det är skördat på den egna produktionsenheten.
 • Du behöver inte ta hänsyn till reglerna för användning av eget karensfoder.
Det kan gå snabbare – 6 månader
 • Om din mark har haft miljöersättning för ekologisk produktion eller för betesmarker och slåtterängar kan du få karenstiden godkänd retroaktivt.
 • Det innebär att marken kan godkännas direkt.
 • Detsamma gäller för marker där varken konstgödning eller växtskyddsmedel använts de senaste tre åren.
 • Efter att marken godkänts kan du använda det foder du skördar till de KRAV-certifierade djuren.
 • I bästa fall kan du då sälja lammen som KRAV-certifierade redan efter sex månader.

Ansök om godkännande av retroaktiv karens i samband med att du anmäler marken till KRAV-certifiering.

Men kom ihåg att om du har foder kvar som skördats från mark som du söker retroaktiv karens för, så räknas det fodret som konventionellt.

Du som har EU-ekologisk lammproduktion – 0 månader
 • Går du över från EU-ekologisk produktion till KRAV-certifierad räknas tiden som EU-ekologisk in i karenstiden.
 • Du kan då också ge dina KRAV-certifierade djur foder som du tidigare skördat som EU-ekologiskt på din gård.

Mjölk

För att kunna producera KRAV-godkänd mjölk måste det finnas tillräckligt med godkänt foder.
 • Djurhållningen ska följa KRAVs regler i sex månader innan mjölken kan bli KRAV-godkänd.
 • Detta kallas för karenstid. För marken gäller två karensår innan skörden kan bli KRAV-godkänd.
 • Men eftersom djuren i viss utsträckning kan äta foder från mark i karens, behöver inte omläggningen för mjölkproduktionen ta så lång tid.
Du som har konventionell växtodling – 18 månader

Avgörande är när växtodlingens karens startar och vid vilken tidpunkt du har karensfoder tillgängligt. Följande gäller för karensfoder:

 • Du får ge dina djur foder som skördats från egen mark som varit i karens i minst 12 månader före skörd.
 • Inköpt karensfoder får utgöra högst 30 procent av den årliga foderkonsumtionen.
 • Vall, bete och proteinfoder som skördats på den egna gården under första årets karens får användas om det utgör högst 20 procent av djurens årliga foderkonsumtion.
 • Inköpt karensfoder och eget foder från första årets karens får tillsammans utgöra höst 30 procent av djurens årliga foderkonsumtion.

Exempel på tidplan: Om du anmäler växtodlingen på våren kan lämplig tidpunkt för djurens karensstart vara året därpå i samband med betessläpp (eller strax före).

Då kan du leverera KRAV-godkänd mjölk i slutet av det året. Det är möjligt att starta karensen för djuren tidigare, om du till exempel köper in godkänt foder.

Du som har brukat marken utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel – 6 månader
 • Om din mark haft miljöersättning för ekologisk produktion eller för betesmarker och slåtterängar kan du få karenstiden godkänd retroaktivt.
 • Det innebär att marken kan godkännas direkt.
 • Detsamma gäller för marker där inga otillåtna medel använts de senaste tre åren.

Ansök om godkännande av retroaktiv karens i samband med att du anmäler marken till KRAV-certifiering. Men kom ihåg att om du har foder kvar som skördats från mark som du söker retroaktiv karens för, så räknas det fodret som konventionellt.

Exempel på tidplan: När marken godkänts retroaktivt kan karensen startas för djuren tidigast vid betessläpp. Djuren kan då gå på de egna betena och ges det vallfoder som skördas under säsongen. Tidigast sex månader efter karensstart kan du leverera KRAV-godkänd mjölk, alltså i slutet av året.

Nöt

För att driva en KRAV-godkänd nötköttsproduktion måste det finnas tillräckligt med KRAV-godkänt foder.
 • Djurhållningen ska följa KRAVs regler i 12 månader och minst tre fjärdedelar av djurens livstid innan nötköttet kan säljas som KRAV-godkänt.
 • Detta kallas för karenstid.
 • Kalvar som föds under karenstiden får säljas som KRAV-godkända när 12 månader gått från karensstarten.
 • Från och med karensstart ska djuren utfodras med KRAV-godkänt foder, eller karensårsfoder som skördats minst 12 månader efter markens karensstart.
Du som har konventionell växtodling – 24 månader
 • Om din växtodling inte är certifierad sen tidigare kan samtidig omläggning av mark och djur vara fördelaktigt.
 • Karenstiden blir då 24 månader både för djur och mark.
 • Djuren ska då huvudsakligen utfodras med foder som ingår i omläggningen.
 • Du behöver inte ta hänsyn till regeln om att djuren ska ha varit KRAV-godkända under tre fjärdedelar av sitt liv.
Du som har brukat marken utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel – 12 månader
 • Om din mark har haft miljöersättning för ekologisk produktion eller för betesmarker och slåtterängar kan du få karenstiden godkänd retroaktivt.
 • Det innebär att marken kan godkännas direkt.
 • Detsamma gäller för marker där inga otillåtna medel använts de senaste tre åren.

Ansök om godkännande av retroaktiv karens i samband med att du anmäler marken till KRAV-certifiering. Men kom ihåg att om du har foder kvar som skördats från mark som du söker retroaktiv karens för, så räknas det fodret som konventionellt.

Exempel på tidsplan:

 • År 1: När marken godkänts retroaktivt kan karensen startas för djuren tidigast vid betessläpp. Djuren kan då gå på de egna betena och ges det vallfoder som skördas under säsongen.
 • År 2: När 12 månader har gått är karenstiden för djuren över. Observera att djuren dock måste ha levt tre fjärdedelar av sitt liv som KRAV-certifierade innan köttet kan säljas som KRAV-godkänt.
Du som har EU-ekologisk nötköttsproduktion – 0 månader
 • Går du över från EU-ekologisk till KRAV-certifierad produktion räknas tiden som EU-ekologisk in i karenstiden om du har följt KRAVs regler för bete och utevistelse.
 • Du kan då också ge dina KRAV-certifierade djur foder som tidigare skördats som EU-ekologiskt på din gård.

Frågor och svar för certifierade

För att vägleda dig som vill bli certifierad och för dig som redan har din KRAV-licens har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna per produktionsområde. Hittar du inte svaret på din fråga där är du självklart välkommen att höra av dig till KRAV. Du hittar kontaktuppgifter till oss medarbetare här.