Bli KRAV-certifierad

Vad roligt att du är intresserad av att KRAV-certifiera din verksamhet! Välkommen att bli en av flera tusentals företagare i Sverige som är med och bidrar till en mer hållbar livsmedelskedja.

Du kan också välja att registrera dig för varumärkesanvändning – för att marknadsföra KRAV-märkt utan att vara certifierad.

hero_vete

Steg för steg till KRAV-certifiering

1. Skaffa kunskap

2. Anpassa

 • Gör de förändringar som behövs.
 • Under Stöd och verktyg hittar du olika hjälpmedel inför och under certifiering, som olika checklistor och mallar.

3. Registrera dig

 • Registrera dina företagsuppgifter i portalen Mitt KRAV.
 • Kontakta och teckna avtal med ett certifieringsorgan. Här finner du en lista med certifieringsorgan.
 • Alla som vill bli ekologiska producenter i EU ska anmäla det till sin behöriga myndighet. Det betyder att du som vill bli KRAV-certifierad efter 1 januari 2022 också ska anmäla dig till Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets register över ekologiska aktörer. Detta gäller dock inte de regelområden som inte omfattas av EU-förordningen, det vill säga det gäller inte för produktionshjälpmedel, restaurang och storhushåll eller fiske.

4. Inledande kontroll

 • En revisor från certifieringsorganet gör en inledande kontroll vilket innebär att hen gör en kontroll av din verksamhet för att se att den lever upp till KRAVs regler. Hittar revisorn avvikelser mot KRAVs regler har du normalt sett 28 dagar på dig att åtgärda dem.

5. Certifiering

 • När du har fått ditt certifikat är du KRAV-certifierad. Välkommen!
 • Nu kan du börja sälja KRAV-märkta produkter. För lantbrukare och vattenbrukare gäller det när omställningstiden för din verksamhet uppfyllts.

6. Betala licenskostnad

Jag vill få mer information om KRAV-certifiering

Fyll i dina kontaktuppgifter samt om du har några specifika frågor eller funderingar kring KRAV-certifiering så hör vi av oss till dig via mejl eller telefon. Vi har som ambition att svara inom en vecka.

Typ av verksamhet
Du kan kryssa i flera alternativ.Så lång tid tar det

Omställning lantbruk

Omställningstiden är den tid du ska följa KRAVs regler innan du kan sälja produkten som KRAV-märkt. Den produktion du vill ställa om ska vara anmäld till ditt certifieringsorgan. Läs mer om omställningstiden för olika produktionsinriktningar nedan.

Omställning - Växtodling

Ettåriga grödor, vallar och beten

 • För ettåriga grödor är omställningstiden för marken två år innan du kan så den gröda som ska bli KRAV-certifierad.
 • För vallar och beten är omställningstiden för marken två år innan skörden blir KRAV-certifierad.
 • Foder skördat från mark under omställning får i viss mån användas till KRAV-certifierade djur.

Exempel på tidsplan:

 • År 1: Du anmäler marken för omställningsstart till ditt certifieringsorgan före vårbruket.
 • År 2: Beten och foder som du skördar kan du i viss mån använda eller sälja till KRAV-certifierade djur.
 • År 3: Ettåriga grödor som du sår på våren, vallar och beten kan du skörda som KRAV-certifierade. Höstsäd som du sådde år 2 är däremot inte KRAV-certifierad vid skörd eftersom det inte gått två år från omställningsstart till sådd av grödan.
 • År 4: Höstsäd som du sått år 3 kan du skörda som KRAV-certifierad.
Perenna grödor
 • För fruktträd, bärbuskar och andra perenna grödor är omställningstiden tre år innan du kan skörda och sälja grödan som KRAV-certifierad.
 • Julgranar ska odlas enligt KRAVs regler från plantering till skörd. De får planteras på mark under omställning.

Produktion av utsäde och växtförökningsmaterial

 • För ettåriga växter gäller minst två års omställningstid av marken innan sådd av grödan.
 • För fleråriga foderväxter gäller minst två års omställningstid av marken innan skörd av grödan och grödan ska vara odlad minst två säsonger.
 • För andra fleråriga växter gäller minst tre års omställningstid av marken innan skörd av grödan och grödan ska vara odlad minst två säsonger.
 • Om det har gått minst 12 månader från att omställningen påbörjades till skörd då räknas skörden som ”omställningsutsäde”. Är omställningstiden kortare är utsädet konventionellt.
 • Om du har  börjat odla ekologiskt utsäde eller annat växtförökningsmaterial under 2021 eller tidigare, enligt då gällande regler, får du skörda det som ekologiskt växtförökningsmaterial efter 2021.

DET KAN GÅ SNABBARE

Om din mark har haft miljöersättning för ekologisk produktion eller för betesmarker och slåtterängar kan du få omställningstiden godkänd retroaktivt. Det gäller också för marker där du varken använt konstgödsel eller växtskyddsmedel de senaste tre åren. Från och med 1 januari 2022 krävs i det senare fallet bland annat ett fysiskt kontrollbesök från ditt certifieringsorgan. Retroaktivt godkännande ansöker du om hos Jordbruksverket.

Omställning - Ägg

 • Under förutsättning att du köper in unghöns som uppfyller KRAVs regler, blir hönsen godkända direkt om du sköter dem enligt KRAVs regler.
 • Har du äggproduktion sedan tidigare går du in i certifieringen när du köper en ny omgång unghöns.
 • Omställningstiden för befintliga flockar är då 6 veckor om du haft dem på gården sedan innan de blivit tre dagar gamla.
 • Från och med starten av omställningen ska du ge hönsen foder som är KRAV-certifierat eller som skördats från mark som varit i omställning under minst 12 månader.
 • Bete, vallfoder och proteingrödor som skördats under markens första omställningsår får utgöra upp till 20 procent av den årliga fodergivan.
 • Därför är det tillåtet att släppa hönsen på bete där omställningen nyss påbörjats.
Exempel på tidsplan med egenodlat foder
 • År 1: Du lägger om växtodlingen och startar omställningstiden.
 • År 2: Tidigast 12 månader efter starten av omställningen börjar du skörda omställningsfoder. När du har tillräckligt mycket tillåtet foder börjar du med KRAV-certifierad äggproduktion.
Kravet på självförsörjning
Även om du köper in KRAV-certifierat foder till hönsen måste du uppfylla kravet på 50 procents självförsörjning av foder.

Det gör du genom att lägga egen foderproducerande mark i omställning eller genom att samarbeta med närliggande KRAV-certifierade gårdar om foder och gödsel.

Om din gård ligger i Norrland eller i skogs- eller mellanbygd, eller om du har en specialodling av exempelvis grönsaker och gödseln behövs i den egna odlingen, kan kravet på självförsörjning sänkas till en lägre nivå, dock lägst 30 procent.

Om du har EU-ekologisk äggproduktion
Går du över från EU-ekologisk till KRAV-certifierad produktion kan hönsen bli KRAV-godkända direkt. Du kan då också ge dina KRAV-certifierade höns foder som tidigare skördats som EU-ekologiskt på din gård.
Rådgivning
Åsa Odelros kan ge råd om KRAV-certifierad äggproduktion. Hon nås på tel. 0706-97 66 11 och e-post asa@odelros.se.

Omställning - Gris

För att kunna producera KRAV-certifierade grisar ska du ha tillräckligt med tillåtet foder.

Omställningstiden för produktion av kött från grisar är sex månader. Grisar som föds under omställningstiden får säljas som KRAV-certifierade när sex månader gått från starten av omställningen. Från och med att omställningen påbörjas ska djuren utfodras med foder som är KRAV-certifierat, eller omställningsfoder, som är foder som skördats från mark som varit under omställning i minst 12 månader.

Exempel på tidsplan
 • År 1: Du lägger om växtodlingen och startar omställningen.
 • År 2: Tidigast 12 månader efter att omställningen startades börjar du skörda omställningsfoder. När du har tillräckligt mycket tillåtet foder startar du omställningen av grisarna. Sex månader senare kan du sälja grisköttet som KRAV-märkt.
Det kan gå snabbare
 • Om du köper in KRAV-certifierat foder är det möjligt att starta omställningen av djuren tidigare.
 • Din grisproduktion kan då bli KRAV-certifierad redan efter sex månader.
 • Tänk på att du måste uppfylla kravet på 50 procents självförsörjning av foder.
 • Det gör du genom att lägga egen foderproducerande mark i omställning eller genom att samarbeta med närliggande KRAV-certifierade gårdar om foder och gödsel.

Har du EU-ekologisk grisproduktion?

Går du över från EU-ekologisk till KRAV-certifierad produktion räknas tiden som EU-ekologisk in i omställningstiden om du har följt KRAVs regler för bete och utevistelse. Du kan då också ge dina KRAV-certifierade grisar foder som tidigare skördats som EU-ekologiskt på din gård.

Omställning - Grönsaksodling

Ettåriga grödor
 • För ettåriga grödor ska det gå två omställningsår då du sköter växtodlingen enligt KRAVs regler innan du får så den gröda som ska bli KRAV-certifierad.
Perenna grödor
 • För fruktträd, bärbuskar och andra perenna grödor är omställningstiden tre år innan du kan skörda och sälja grödan som KRAV-certifierad.
Produktion av växtförökningsmaterial
 • Omställningstiden är densamma vid produktion av växtförökningsmaterial som om grödan används som livsmedel eller foder.
 • För ettåriga växter gäller minst två års omställningstid av marken innan sådd/sättning av grödan. Då blir skörden ekologisk.
 • Om omställningstiden av marken är minst 12 månader vid skörd, blir skörden omställningsutsäde.
 • För fleråriga växter är omställningstiden av marken tre år, och grödan ska ha odlats i två säsonger.
 • Om du har börjat odla ekologiskt utsäde eller annat växtförökningsmaterial under 2021 eller tidigare, enligt då gällande regler, får du skörda det som ekologiskt växtförökningsmaterial efter 2021.

DET KAN GÅ SNABBARE

Om din mark har haft miljöersättning för ekologisk produktion eller för betesmarker och slåtterängar kan du få omställningstiden godkänd retroaktivt. Detsamma gäller för marker där varken konstgödsel eller otillåtna växtskyddsmedel använts de senaste tre åren. Från och med 1 januari 2022 krävs i det senare fallet bland annat ett fysiskt kontrollbesök från ditt certifieringsorgan. Retroaktivt godkännande ansöker du om hos Jordbruksverket.

Omställning - Kyckling

Bra att veta
 • Du får köpa in konventionella kycklingar till din uppfödning om de är yngre än tre dygn och det inte finns KRAV-certifierade eller ekologiska.
 • Omställningstiden för de konventionella kycklingarna är 10 veckor.
 • Du ska ge kycklingarna foder som är KRAV-certifierat eller som skördats från mark som varit i omställning under minst 12 månader.
 • Bete, vallfoder och proteingrödor som skördats under markens första omställningsår får utgöra upp till 20 procent av den årliga fodergivan.
 • Därför är det tillåtet att släppa kycklingarna på bete som nyss lagts i omställning.
Exempel på tidsplan med egenodlat foder
 • År 1: Du lägger om växtodlingen och startar omställningstiden.
 • År 2: Tidigast 12 månader efter att du börjat ställa om marken börjar du skörda omställningsfoder. När du har tillräckligt mycket tillåtet foder börjar du med KRAV-certifierad kycklingproduktion.
Kravet på självförsörjning
 • Du får köpa in KRAV-certifierat foder till kycklingarna men måste uppfylla kravet på 50 procents självförsörjning av foder.
 • Det gör du genom att lägga egen foderproducerande mark i omställning eller genom att samarbeta med närliggande KRAV-certifierade gårdar om foder och gödsel.
 • Om din gård ligger i Norrland eller i skogs- eller mellanbygd, eller om du har en specialodling av exempelvis grönsaker och gödseln behövs i den egna odlingen, kan kravet på självförsörjning sänkas till en lägre nivå, dock lägst 30 procent.
Rådgivning

Åsa Odelros kan ge råd om KRAV-certifierad kycklingproduktion. Hon nås på tel. 0706-97 66 11 och e-post: asa@odelros.se.

Omställning - Lamm

För att driva en KRAV-certifierad lammproduktion ska du ha tillräckligt med tillåtet foder.
 • Du ska sköta djuren enligt KRAVs regler i sex månader under omställningstiden innan du kan sälja lammköttet som KRAV-märkt.
 • Från och med att du börjar ställa om din produktion ska du ge djuren KRAV-certifierat foder eller omställningsfoder, alltså foder som skördats minst 12 månader innan du började ställa om marken.
 • Lamm som föds under omställningstiden får du sälja som KRAV-certifierade när sex månader gått från att du började ställa om din produktion.
Du som har konventionell växtodling – 24 månader
 • Om din växtodling inte är certifierad sen tidigare kan samtidig omställning av mark och djur vara ett alternativ.
 • Omställningstiden blir då 24 månader både för djur och mark.
 • Djuren ska då huvudsakligen utfodras med foder som ingår i omställningen, men befintligt konventionellt foder får användas, förutsatt att det är skördat på den egna produktionsenheten.
 • Du behöver inte följa reglerna för användning av eget omställningsfoder.
Det kan gå snabbare – 6 månader
 • Om din mark har haft miljöersättning för ekologisk produktion eller för betesmarker och slåtterängar kan du få omställningstiden godkänd retroaktivt.
 • Det innebär att marken kan godkännas direkt. Då ansöker du om godkännande till Jordbruksverket.
 • Detsamma gäller för marker där varken konstgödning eller växtskyddsmedel använts de senaste tre åren. Men ansökan innebär från 2022 att ditt certifieringsorgan ska göra en omfattande utredning och en kontroll på plats, innan den kan beviljas. Du lämnar ansökan till ditt certifieringsorgan som efter utredning skickar den vidare till Jordbruksverket.
 • Efter att marken godkänts kan du använda det foder du skördar till djuren som är under omställning.
 • I bästa fall kan du då sälja lammen som KRAV-certifierade redan efter sex månader.

Ansök om godkännande av retroaktiv omställning i samband med att du anmäler marken till KRAV-certifiering. Men kom ihåg att om du har foder kvar som skördats från mark som du söker retroaktiv karens för, så räknas det fodret som konventionellt.

Du som har EU-ekologisk lammproduktion – 0 månader
 • Går du över från EU-ekologisk produktion till KRAV-certifierad räknas tiden som EU-ekologisk in i karenstiden.
 • Du kan då också ge dina KRAV-certifierade djur foder som du tidigare skördat som EU-ekologiskt på din gård.

Omställning - Mjölk

För att kunna producera KRAV-märkt mjölk ska du ha tillräckligt med tillåtet foder.
 • Djurhållningen ska följa KRAVs regler i sex månader, under omställningstiden, innan mjölken kan bli KRAV-märkt.
 • För marken där vall och bete odlas gäller två års omställningstid innan skörden kan bli KRAV-certifierad. För ettåriga grödor ska marken ha varit omställd minst två år före sådd av grödan.
 • Men eftersom djuren i viss utsträckning kan äta foder från mark i omställning, behöver inte omställningen av mjölkproduktionen ta två år.
Du som har konventionell växtodling – 18 månader

Avgörande är när du startar omställningen av växtodlingen och vid vilken tidpunkt du har omställningsfoder tillgängligt. Följande gäller för omställningsfoder:

 • Du får ge dina djur foder som skördats från egen mark som varit i omställning i minst 12 månader före skörd.
 • Inköpt omställningsfoder får utgöra högst 25 procent av den årliga foderkonsumtionen.
 • Vall, bete och proteinfoder som skördats på den egna gården under första årets omställning får användas om det utgör högst 20 procent av djurens årliga foderkonsumtion.
 • Inköpt omställningsfoder och eget foder från första årets omställning får tillsammans utgöra högst 25 procent av djurens årliga foderkonsumtion.

Exempel på tidplan: Om du anmäler växtodlingen på våren kan lämplig tidpunkt att starta djurens omställning vara året därpå i samband med betessläpp (eller strax före).

Då kan du leverera KRAV-märkt mjölk i slutet av det året. Det är möjligt att starta omställningen av djuren tidigare, om du till exempel köper in tillåtet foder.

Du som har brukat marken utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel – 6 månader
 • Om din mark haft miljöersättning för ekologisk produktion eller för betesmarker och slåtterängar kan du få karenstiden godkänd retroaktivt.
 • Det innebär att marken kan godkännas direkt. Då ansöker du om godkännande till Jordbruksverket.
 • Detsamma gäller för marker där inga otillåtna medel använts de senaste tre åren. Men ansökan innebär från 2022 att ditt certifieringsorgan ska göra en omfattande utredning och en kontroll på plats, innan den kan beviljas. Du lämnar ansökan till ditt certifieringsorgan som efter utredning skickar den vidare till Jordbruksverket.

Ansök om godkännande av retroaktiv omställning i samband med att du anmäler marken till KRAV-certifiering. Men kom ihåg att om du har foder kvar som skördats från mark som du söker retroaktiv karens för, så räknas det fodret som konventionellt.

Exempel på tidplan: När marken godkänts retroaktivt kan omställningen av djuren startas tidigast vid betessläpp. Djuren kan då gå på de egna betena och ges det vallfoder som skördas under säsongen. Tidigast sex månader efter att du påbörjade omställningen kan du leverera KRAV-märkt mjölk, alltså i slutet av året.

Omställning - Nöt

För att driva en KRAV-certifierad nötköttsproduktion ska du ha tillräckligt med tillåtet foder.
 • Djurhållningen ska följa KRAVs regler i 12 månader och minst tre fjärdedelar av djurens livstid, omställningstiden innan nötköttet kan säljas som KRAV-märkt.
 • Kalvar som föds under omställningstiden får säljas som KRAV-certifierade när 12 månader gått från att du påbörjade omställningen av nötkreaturen.
 • Från och med att du påbörjar omställningen ska du utfodra djuren med KRAV-certifierat foder, eller omställningsfoder. Du kan skörda omställningsfoder på mark där det gått minst 12 månader sedan du påbörjade omställningen av marken.
Du som har konventionell växtodling – 24 månader
 • Om din växtodling inte är certifierad sen tidigare kan samtidig omställning av mark och djur vara fördelaktigt.
 • Omställningstiden blir då 24 månader både för djur och mark.
 • Djuren ska då huvudsakligen utfodras med foder som ingår i omställningen.
 • De äldre djurens omställningstid är som mest 24 månader. Du behöver inte följa regeln om att omställningstiden för varje djur ska vara minst tre fjärdedelar av djurets liv.
 • Du behöver inte heller följa reglerna för användning av eget omställningsfoder.
Du som har brukat marken utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel – 12 månader
 • Om din mark har haft miljöersättning för ekologisk produktion eller för betesmarker och slåtterängar kan du få omställningstiden godkänd retroaktivt.
 • Det innebär att marken kan godkännas direkt. Då ansöker du om godkännande till Jordbruksverket.
 • Detsamma gäller för marker där inga otillåtna medel använts de senaste tre åren. Men ansökan innebär från 2022 att ditt certifieringsorgan ska göra en omfattande utredning och en kontroll på plats, innan den kan beviljas. Du lämnar ansökan till ditt certifieringsorgan som efter utredning skickar den vidare till Jordbruksverket.

Ansök om godkännande av retroaktiv omställning i samband med att du anmäler marken till KRAV-certifiering. Men kom ihåg att om du har foder kvar som skördats från mark som du söker retroaktiv karens för, så räknas det fodret som konventionellt.

Exempel på tidsplan:

 • År 1: När marken godkänts retroaktivt kan du starta omställningen av djuren tidigast vid betessläpp. Djuren kan då gå på de egna betena och ges det vallfoder som skördas under säsongen.
 • År 2: När 12 månader har gått har de djur som är 16 månader eller yngre genomgått hela sin omställningstid. För djur som är äldre krävs en längre omställningstid, det ska vara minst tre fjärdedelar av djurens liv, innan köttet får säljas som KRAV-märkt.
Du som har EU-ekologisk nötköttsproduktion – 0 månader
 • Går du över från EU-ekologisk till KRAV-certifierad produktion räknas tiden som EU-ekologisk in i karenstiden om du har följt KRAVs regler för bete och utevistelse.
 • Du kan då också ge dina KRAV-certifierade djur foder som tidigare skördats som EU-ekologiskt på din gård.

Frågor och svar för certifierade

För att vägleda dig som vill bli certifierad och för dig som redan har din KRAV-licens har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna per produktionsområde. Hittar du inte svaret på din fråga där är du självklart välkommen att höra av dig till KRAV. Du hittar kontaktuppgifter till oss medarbetare här.

Licenspriser

För att få använda KRAVs namn och märke måste du betala en licensavgift. Då får du tillgång till ett av Sveriges starkaste varumärken som förstärker din egen profil, kostnadseffektiv marknadsföring av KRAV-märket och en hel del annat.

Certifieringsorgan

De företag som kontrollerar att ett KRAV-certifierat företag följer KRAVs regler kallas certifieringsorgan. Det är företag helt utan koppling till KRAV. Certifieringsorganens revisorer gör både anmälda och oanmälda kontrollbesök varje år hos KRAV-certifierade verksamheter.

Registrera varumärkes­användning

Om du registrerar dig för varumärkesanvändning kan du på ett smidigt sätt börja använda KRAV-märket för att lyfta fram ditt KRAV-märkta sortiment – utan att vara certifierad.