Nyheter

Målet: fler KRAV-märkta vegoprodukter i butikshyllan

4 feb, 2021

hero_emma_andrea

Hur kan KRAV bidra till fler vegetariska ekologiska KRAV-märkta produkter i butikshyllan? Det är något som KRAVs två praktikanter Emma Svensson och Andrea Biro är i full gång med att undersöka under sin tio veckors praktik på KRAV.

De vegetariska sammansatta alternativ som finns på marknaden idag innehåller ofta många tillsatser för att uppnå det näringsinnehåll och smak som konsumenterna efterfrågar. Det finns inte heller så många alternativ om man vill ha mat odlad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

– Den medvetna konsumenten är ofta både eko-kund och vego-kund. Därför borde ”Eko Vego” vara en bra kombination på marknaden, menar Andrea Biro.

Emma och Andrea, som i höstas tog examen från masterprogrammet Hållbara livsmedelsystem på Sveriges lantbruksuniversitet, ska i sitt uppdrag utvärdera möjligheterna för KRAV-märkta sammansatta vegetariska produkter på marknaden och bidra med förslag till KRAVs fortsatta arbete för att öka försäljningsandelen av dessa produkter.

– Vi gör en kartläggning av marknaden, tittar på produktlanseringar och innovationer, och intervjuar KRAVs kunder och andra relevanta aktörer kring potential och eventuella hinder för ekologiska och KRAV-märkta alternativ, berättar Emma Svensson.

Andra frågeställningar som ska undersökas under praktikperioden är:
Vad krävs för att tillverkare ska välja att KRAV-märka vegetariska produkter trots de utmaningar som finns? Vilken betydelse har KRAV-märkta vegoprodukter för marknaden – hur bidrar de till ökad hållbarhet?

Dela sidan