Reportage

”Utan djuren kan vi inte ha ett hållbart jordbruk”

8 maj, 2020

hero_martajansdotter

Märta Jansdotters pappa var en av jordbrukarna som i slutet av 90-talet var med och grundade Gröna gårdar, en tjänst för försäljning av KRAV-märkt, gräsuppfött kött. Nu är hon vd för företaget och berättar om hur viktig kons roll är i ett hållbart kretslopp, även när det kommer till vegetarisk kost.

Gröna gårdar grundades i början av 2000-talet, när några nötköttsproducenter i Västsverige insåg att det inte fanns någon marknad för den typ av kött som de producerade. De bestämde sig då för att skapa en egen marknad och försäljningskanal, och har idag producerat och sålt KRAV-märkt, gräsuppfött kött i över 15 år. Att köttet är gräsuppfött innebär att djuren endast äter gräs, klöver, maskrosor och annat som finns i deras beteshagar.

– Att våra djur är helt gräsuppfödda har positiva effekter på både köttkvaliteten och miljön. Och så smakar det gott, berättar Märta Jansdotter.

Hon förklarar även hur djuren, förutom att ge gödsel till jordbruket och växtodlingen, förbättrar marken de betar på.

– Att ha betande djur är det absolut bästa man kan göra för markhälsan. Flera av våra gårdar ligger i skogs- och mellanbygd där djuren betar på mark som annars hade vuxit igen. Djuren håller åkermark öppen och vårdar den, säger Märta Jansdotter.

Att ha betande djur är det absolut bästa man kan göra för markhälsan

Märta Jansdotter

Gården som Märta Jansdotter växte upp på, och som är en av de tre som varit med i Gröna gårdar från start, har varit KRAV-certifierad sedan 1989. För henne är det en självklarhet att vara certifierad, eftersom det visar på seriositet och för att det är ett mervärde att kunna sätta loggan på sina produkter.

– Att vi är KRAV-certifierade visar att vi klarar av en tredjepartscertifiering med stränga krav. Det visar också konsumenten att vi gör det vi säger att vi ska göra. Det har kommit ut någon och granskat varenda en av våra fyrtio gårdar minst en gång om året sen vi började. Det känns seriöst, berättar hon.

”Korna har fått ett oförtjänt dåligt rykte”

Märta Jansdotter tycker att det är viktigt att frågan om kornas roll i livsmedelsproduktionen lyfts, och menar att de fått ett oförtjänt dåligt rykte i klimatdebatten.

– Det är ju skönt att kunna skylla på kon, så att man slipper ändra på sig själv. Men det är inte kons fel! Det är hur vi människor förhåller oss till det naturliga systemet som är problemet. Att den här frågan lyfts är alldeles nödvändigt, för utan djuren kan vi inte ha ett hållbart jordbruk, säger Märta Jansdotter.

Hon understryker dock att det finns utmaningar när det kommer till nötköttsproduktion både globalt och i Sverige, men att det inte är en fråga om huruvida det är rätt eller fel med kor, utan snarare en fråga om sättet på vilket man föder upp dem.

Slutligen frågar vi Märta Jansdotter vad hennes framtidsvision är, och svaret är tydligt:

– Min dröm är att kunna lämna över ett bättre ekosystem till nästa generation. Det är vad vi på Gröna gårdar håller på med.

 

Mer om KRAV-certifierad produktion

  • Kor som blir sjuka ska få behandling men det är inte tillåtet att medicinera förebyggande.
  • När korna betar bidrar de till att hålla landskapet öppet och att gynna den biologiska mångfalden.
  • Korna äter bara KRAV-godkänt foder varav minst 60 procent odlas på gården.
  • KRAV-godkänt foder är bra för miljön och vattnet eftersom kemiska naturfrämmande bekämpningsmedel inte är tillåtet.
  • Korna äter mer av sådan mat som de är skapade för – gräs, klöver, hö och ensilage.

Dela sidan