Beställ märkmaterial

KRAV samarbetar med företaget Pacsystem för beställning av klisteretiketter, tejp och annat märkmaterial. Du gör din beställning direkt genom dem. Information om hur du går tillväga finns längst ner på denna sida.

Stort utbud

Pacsystem erbjuder ett stort utbud av märkmaterial för dina KRAV-märkta produkter. För allmänt märkmaterial har KRAV redan betalat klichéerna (stanserna). Om du däremot vill ha unikt märkmaterial med ditt eget företagsnamn och KRAV-märket betalar du själv för klichéerna vid första trycktillfället. Observera att Pacsystems produkter har olika leveranstider. Beställ därför med så god framförhållning som möjligt. Produkter med hög omsättning går generellt snabbare att få levererade.

Märkmaterialet från Pacsystem innehåller inga förbjudna ämnen enligt KRAVs förpackningsregler 2019-2020. Pacsystem har även gjort en kartläggning över vilka SIN-ämnen som märkmaterialet innehåller. För deklaration av förpackningsmaterial och SIN-ämnen – kontakta Pacsystem direkt.

Tänk på att det är du som KRAV-certifierad som ansvarar för att märka produkterna korrekt. KRAVs regler för märkning och marknadsföring finns att läsa här.

 

Tejp godkänd för direktkontakt med livsmedel med endast KRAV-märket


Denna produkt kan endast användas på produkter som säljs i lösvikt eller för styckmärkning, till exempel lök i knippen. I anslutning till produkten ska det finnas information om certifieringsorgan, ursprung och producent.

För KRAV-certifierade butiker


Om din butik KRAV-märker förpackade produkter ska du även märka produkterna med logotypen för EU-ekologisk produktion (EU-lövet). Detta kräver att du också är EU-ekologiskt certifierad. Om du är osäker, kontakta ditt certifieringsorgan för att kontrollera att du även är EU-ekologiskt certifierad.

För att använda etiketter och tejp med endast KRAV-märket behöver du ingen EU-ekologisk certifiering. Sådant märkmaterial får dock endast användas för lösviktprodukter med styckmärkning. I anslutning till produkten ska det finnas information om certifieringsorgan, ursprung och producent.

Ladda ner

Mall med instruktioner för beställning

Ladda ner mallen med rutinerna kring beställning av märkmaterial från PacSystems.