Pressmeddelanden

KRAV: vi måste ta ett helhetsgrepp på klimat och biologisk mångfald

12 okt, 2021

KRAV: vi måste ta ett helhetsgrepp på klimat och biologisk mångfald

Denna vecka pågår FN:s toppmöte om biologisk mångfald i Kunming i Kina. Målet är att skapa ett politiskt ramverk, parallellt med det internationella klimatramverk som beslutades genom Parisavtalet 2015. KRAV menar att det är ett viktigt möte, men att vi måste diskutera och hantera klimat och biologisk mångfald samtidigt för att lösa planetens största utmaningar.

– Klimat och biologisk mångfald hänger nära samman, och vi har inte tid att lösa ett problem i taget. Vi måste se till helheten, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

Rapporten “Biodiversity and Climate Change” som lanserades i juni i år, är den första globala rapport där hoten mot klimat och biologisk mångfald hanteras tillsammans. I den poängteras hur klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald hänger intimt samman. Hur en stigande energikonsumtion, överexploatering av naturresurser och en tilltagande mänsklig påverkan på mark och vatten har fått så förödande konsekvenser för klimatet och för mångfalden av liv på jorden, att vår existens hotas. Rapporten summerar ett unikt möte mellan FN:s klimatpanel, IPCC, och den internationella plattformen för biologisk mångfald, IPBES.

Hållbar jordbruksproduktion lyfts fram

En av de åtgärder som rapporten lyfter fram för en positiv utveckling av både klimat och biologisk mångfald, är mer hållbara produktionsmetoder inom jord- och skogsbruk.

– På KRAV-certifierade och ekologiska gårdar genomförs redan idag många av de åtgärder som IPCC och IPBES lyfter fram. Åtgärder som ger liten klimatpåverkan och 50 procent fler arter av växter, bin och andra pollinerare, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

Idag har den globala livsmedelssektorn en negativ påverkan på klimat och biologisk mångfald. Med ekologiskt hållbara metoder kan många av dessa utmaningar lösas parallellt. Grundläggande principer för dessa metoder omfattar odling utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel, vars tillförsel av kväve kopplas till den kraftiga ökningen av växthusgasen lustgas.

Politiker bör tydliggöra vikten av ekologiskt

– Politiker i Sverige behöver liksom EU deklarera att ekologiskt är en viktig del för att möta hoten mot biologisk mångfald och klimat. En tredje handlingsplan för den svenska Livsmedelsstrategin bör tas fram som tydliggör att ekologiskt och KRAV-certifierat kan bidra till ökad svensk hållbar livsmedelsproduktion. Vi borde satsa mer resurser och underlätta för ökad ekologisk och KRAV-certifierad areal och konsumtion – det är positivt för både jobben, miljön och för bönderna och deras lönsamhet, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

Inför FN:s möte COP15 har det uttalats en förhoppning om att på tio år kunna vända det som kallas ”det sjätte utdöendet”, där en miljon växt- och djurarter hotas av utrotning inom de närmaste årtiondena. I maj nästa år planerar FN-mötet att fatta beslut om ett globalt ramverk om biologisk mångfald. Och inom några veckor är det tänkt att nästa stora klimatkonferens COP26 ska starta i Glasgow, om inte miljöorganisationerna får gehör för att skjuta upp den ännu en gång.

Läs mer: Rapporten “Biodiversity and Climate Change” från en workshop mellan IPBES och IPCC

Kontakt: Anita Falkenek, vd på KRAV, 070-209 05 82
Carina Johansson, pressansvarig på KRAV, 070-607 30 78

Pressbilder: Pressbild på Anita Falkenek och genrebilder finns i vår bildbank

Ladda ner som pdf

Dela sidan