Reportage

Arbetsvillkoren höjer livskvaliteten för medarbetarna

7 okt, 2020

created by dji camera

På chilenska Emiliana Organic Vineyards värderas medarbetarnas trygghet och välbefinnande högt. Arbetet är väl organiserat genom starka fackföreningar på vingårdarna.

Den ekologiska vinproducenten Emiliana Organic Vineyards producerar vin av många olika druvsorter, som bland annat används till KRAV-märkt vin, tack vare den KRAV-certifierade vinimportören VCT Sweden*.

På Emiliana, som är en av världens största ekologiska vinproducenter, har man odlat 100 procent ekologiskt ända sedan år 2000. För medarbetarna innebär ekologiskt att bry sig om naturen, att skydda miljön och att förbättra för människorna som gör det möjligt för vinerna att nå fram till konsumenter.

– På vinodlingarna arbetar normalt 270 personer och uppåt 300 under högsäsong. De flesta medarbetare är organiserade i fackföreningar, som är mycket starka och bidrar till bra arbetsförhållanden, säger Sebastián Tramón, hållbarhetschef på Emiliana.

Sebastián Tramón, hållbarhetschef Emiliana Organic Vineyards.

Alla anställda erbjuds ekologiska kolonilotter bredvid vinodlingarna för att kunna odla egna grönsaker och frukt. På det sättet får arbetarna hjälp att försörja sig, och flera av dem har lämnat vingården för att helt satsa på odling av frukt och grönt.

Anledningen till att Emiliana övergick helt till ekologisk odling var att medarbetare började få ont i huvudet, vilket visade sig bero på bekämpningsmedlet som användes på odlingarna. Medvetenheten om miljö och hållbarhet genomsyrar hela Emiliana, menar Sebastián.

Hälsa och utbildning viktigast

– Hälsa och utbildning är de viktigaste förmånerna enligt medarbetarna själva. Dessutom får de som har lägst löner en extra försäkring för att kunna leva lite bättre, berättar Sebastián.
Den satsning på utbildning som görs innebär stipendier till ungdomar och samarbete med skolor i närheten för att lära dem om ekologisk odling. Det initiativet är svårare att genomföra nu på grund av Covid 19.

På vinodlingen Emiliana Organic Vineyards, Chile.

Arbetet för att minska alkohol- och drogkonsumtionen på vingårdarna är viktigt. Eftersom majoriteten av medarbetarna är över 50 år kontrolleras hälsan hos dem kontinuerligt. Det finns också en katastroffond för dem som drabbas hårt av sjukdom och cancer.

En annan viktig förmån är renovering av medarbetarnas bostäder vid behov. Genom en upprättad fond, som finansieras av Fairtrade, kan man få bidrag och under 2018 renoverades hela 96 bostäder.

– Planerna för framtiden är att satsa mer på utvecklad teknik och redskap på gårdarna för att vi ska kunna locka till oss yngre personer. I och med tekniska krav vid anställning kommer lönerna att kunna bli högre än idag, säger Sebastián Tramón.

Målet för Emiliana är att odla i ännu större skala och därmed kunna producera mer ekologiskt vin. De största länderna för export är USA, Norden och Nederländerna.

*VCT Sweden grundades 2009 och är en av Sveriges största vinimportörer. De har varit KRAV-certfierade sedan 2015.

Dela sidan