Kycklingproduktion

Frågor och svar

Hur påverkar den nya EU-förordningen 2018/848 KRAVs regler?

Svar

Hur ser kraven ut på betet?

Svar
 • Kycklingarna kunna vistas ute i en bevuxen rastfålla eller på bevuxen betesmark som ger dem både foder och rikliga tillfällen till sysselsättning.

Hur ser kraven ut på fodret?

Svar
 • Foder som är av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierat, men max 5 procent proteinfoder får vara konventionellt.
 • Du får ge max 10 procent konventionellt foder som inte är av jordbruksursprung, exempelvis fiskmjöl.
 • Du ska själv eller i samarbete med en eller flera andra KRAV-certifierade gårdar odla fodergrödor eller spannmål som motsvarar 50 procent av kycklingarnas foderförbrukning.

Foder som är tillåtetbedömda?

Svar

Hur stort utrymme måste kycklingarna minst ha?

Svar
 • Du ska erbjuda kycklingarna större utrymme inomhus.
 • Max 10 djur per m2, eller max 20 kg levandevikt per m2.
 • 4 m2 i tillgänglig yta per slaktkyckling ska dessutom finnas utomhus.

Utevistelse och rastgård?

Svar
 • Under minst fyra månader sammanhängande från maj till september ska stallet vara öppet större delen av dygnet.
 • Slaktkyckling får dock hållas utan rastgård upp till en månads ålder.
 • Rastgården ska finnas inom som mest 150 meters avstånd från närmaste utgångshål i stallet.
 • Du ska arbeta för att slaktkycklingarna ska utnyttja en så stor del av rastgården som möjligt genom att erbjuda en stimulerande miljö.