Påverka KRAVs regler

KRAV har regler för hela livsmedelskedjan och för alla typer av matproduktion. Reglerna gäller för bland annat växtodling, djurhållning, livsmedelsförädling, storhushåll, restaurang och fiske. Du kan påverka KRAVs regler!

KRAVs regler finns till för att bland annat driva KRAVs målsättning med ekologisk produktion såsom den definieras i KRAVs stadgar och är dessutom en utgångspunkt för att påverka andra regelverk.

Målsättningen för KRAVs regelöversyner är att skapa ett heltäckande och fungerande regelverk som återspeglar KRAVs målsättningar med ekologisk produktion. Vi driver utvecklingen av ekologisk produktion bland annat genom att ha tuffare regler inom vissa områdenI regelöversynerna uppdaterar vi också våra regler när det krävs för att EU-förordningen för ekologisk produktion ändras. När nya regler ska tas fram görs det tillsammans med producenter, konsument- och miljöorganisationer, forskare och handel. KRAVs regelkommitté tillför bred extern kunskap som gör att reglerna blir granskade ur olika synvinklar.

KRAVs arbete med att förbättra reglerna pågår ständigt, men nya gällande regler antas och publiceras endast en gång om året. I undantagsfall kan enstaka regler behöva uppdateras omgående, och då publiceras ändringen här på webben. Det innebär i så fall att vissa av reglerna i den tryckta regelboken har ändrats efter tryckning.. Gällande regler finns alltid tillgängliga här på KRAVs webbplats. Här hittar du också information om bland annat vilka regelöversyner som är på gång. Du kan också läsa vilka förändringar som finns i kommande regler så snart de publicerats.

Var med och påverka!

Du kan också vara med och tycka till! Påverka KRAVs regler genom att maila till regler@krav.se

Aktuella remisser

Ta del av, och svara på, våra aktuella remisser.

Pågående översyner

Här kan du ta del av KRAVs pågående översyner.