Påverka KRAVs regler

KRAV har regler för hela livsmedelskedjan och för alla typer av matproduktion. Reglerna gäller för bland annat växtodling, djurhållning, livsmedelsförädling, storhushåll, restaurang och fiske. Du kan påverka KRAVs regler!

hero_kohage

KRAVs regler finns till för att bland annat driva KRAVs målsättning med ekologisk produktion såsom den definieras i KRAVs stadgar och är dessutom en utgångspunkt för att påverka andra regelverk.

Målsättningen för KRAVs regelöversyner är att skapa ett heltäckande och fungerande regelverk som återspeglar KRAVs målsättningar med ekologisk produktion. Vi driver utvecklingen av ekologisk produktion bland annat genom att ha tuffare regler inom vissa områden! Regelöversynerna uppdaterar vi också våra regler när det krävs för att EU-förordningen för ekologisk produktion ändras. När nya regler ska tas fram görs det tillsammans med producenter, konsument- och miljöorganisationer, forskare och handel. KRAVs regelkommitté tillför bred extern kunskap som gör att reglerna blir granskade ur olika synvinklar.

Gällande regler finns alltid tillgängliga här på KRAVs webbplats. Här hittar du också information om bland annat vilka regelöversyner som är på gång. Du kan också läsa vilka förändringar som finns i kommande regler så snart de publicerats. Inga större regeländringar planeras förrän till utgåvan 2026.

Var med och påverka!

Du kan också vara med och tycka till! Påverka KRAVs regler genom att maila till regler@krav.se

Aktuella remisser

Ta del av, och svara på, våra aktuella remisser.

Pågående översyner

Här kan du ta del av KRAVs pågående översyner.